Yhteiskunta
 

Uusi taukoverryttelyn malli istumisen jäykistämille matkaajille

14.9.2016

Lapin yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet taukoverryttelyn hahmomallin, joka havainnollistaa, kuinka istumisen jäykistämät matkaajat voisivat verrytellä, venytellä ja virkistäytyä. Mallin on rakentanut kuopiolainen Fantasia Works Oy. Malli esitellään St 1 Tervola Peura huoltoasemalla torstaina 22.9.2016 klo 12.00.

Nykyaikainen työ sekä työ- ja vapaa-ajan matkat kahlitsevat ihmiset istumaan. Huomattava osa yhteiskunnan työskentelystä tapahtuu tien päällä – siis istuen. Viime aikoina on havahduttu jatkuvan istumisen epäterveellisyyteen. Keväällä 2015 käynnistynyt LIIKE-TAUKO -hanke otti istumisen tarkastelunsa kohteeksi. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti ammattiautoilijoiden ja karavaanareiden virkistäytymisen tarpeita.

Liike-Tauko -hankkeessa päähuomio on tieliikenteessä työskentelevien ja työmatkalla olevien työhyvinvoinnin ja ergonomian parantamisessa. Siinä tutkitaan liikennekeskusten tarjoamia liikunta- ja hyvinvointipalveluja sekä ihmisten toimintaa taukopaikoilla. Hanke pohjustaa uusia avauksia liikenteen taukopaikkojen palveluille ja edistää näin liikenneturvallisuutta.

Taukoverryttelyn hahmomallin ideointi perustuu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan mittavaan ammattiautoilijoiden ja karavaanareiden kysely- ja haastatteluaineistoon. Hankkeen tutkimusmenetelmät perustuvat kokeilevaan tutkimusotteeseen ja sellaisten kehittämisalustojen luomiseen, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusien innovatiivisten ratkaisujen syntyyn.

Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja rahoittaa Tekes, Euroopan aluekehitysrahasto, yksityiset yritykset sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt.

Taukopiste on nähtävillä St 1 Peura Tervola huoltoasemalla 22.9.–20.10.2016.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Raimo Jänkälä, Lapin yliopisto, Lapin yliopisto 040 5109481, raimo.jankala@ulapland.fi
Yliopettaja Ilkka Kettunen, Savonia-ammattikorkeakoulu, 044 7855830, ilkka.kettunen@savonia.fi

Kuvia mallista nähtävillä: www.aatepaja.fi 22.9.2016 alkaen.

LaY/Viestintä/OT