Uutiset 2021
Media_Top_web.jpg

Uutuusjulkaisu mediakasvatuksen monista mahdollisuuksista

18.5.2021

Mediakasvatuksella on tärkeä rooli nykypäivän digitalisoituneessa ja globaalissa maailmassa. Toimiminen digitaalisessa yhteiskunnassa edellyttää monipuolisia medialukutaitoja. Heli Ruokamon ja Marjaana Kankaan toimittama kansainvälinen julkaisu ”Media Education at the Top” tarjoilee vinkkejä parhaista mediakasvatuksen opetuskäytänteistä alkaen varhaiskasvatuksesta aina ikäihmisiin.

Median monet lukutaidot

Eläminen digitaalisessa yhteiskunnassa edellyttää meiltä kaikilta monipuolisia medialukutaitoja. Ruokamon ja Kankaan (toim.) kansainvälinen, tieteenrajat ylittävä uutuusteos tutustuttaa lukijansa erilaisiin lukutaitoihin, kuten media-, tieto-, transmedia- ja pelilukutaitoon, digitaaliseen ja sosiaalisten verkostojen lukutaitoon sekä verkkolukutaitoon. Myös monilukutaito liittyy keskeisesti medialukutaitoon. Sillä tarkoitetaan kykyä ymmärtää – ja erityisesti tuottaa – sekä arvioida kriittisesti erilaisia tietoja.

–Erilaisten mediataitojen tulisi olla yleismaailmallisia kansalaistaitoja ja -oikeuksia, korostaa Lapin yliopiston kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatuksen professori ja Media Education Hub:in johtaja Heli Ruokamo.

Tämän päivän digitaalinen kulttuuri edellyttääkin todella monipuolista mediaosaamista. Meillä tulisi olla muun muassa käytännön osaamista, teknisiä taitoja, kykyä itseilmaisuun sekä ymmärrystä taiteellisuudesta ja kriittisestä tietoisuudesta. Myös aikamme yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten poliittinen polarisaatio, kansalaisvaikuttaminen ja digitalisaatio, heijastuvat vahvasti mediakulttuureihin ja -käyttäytymiseen.

–Tämän johdosta esimerkiksi disinformaation ja eettisyyden rooli ovat aiempaa enemmän korostuneet myös mediakasvatuksessa, täsmentää Lapin yliopiston mediakasvatuksen yliopistonlehtori Marjaana Kangas.

Mediadieetistä tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa

Tutkimustulokset havainnollistavat, että medialla ja digitaalisella teknologialla on merkittäviä vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen. Esimerkiksi teknologian ja sosiaalisen median vaikutus näkyy siinä, miten nuoret ja ikäihmiset omaksuvat median ja digitaalisen lukutaidon.

Kirjassa käsitellään monipuolisesti kasvatukseen ja opetukseen liittyviä media- ja digiteknologia-aiheita. Asiantuntijat pureutuvat muun muassa mediadieettiin, tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukaiseen käyttöön opetuksessa ja oppimisessa, erilaisiin opetus- ja oppimismenetelmiin – kuten tietokoneavusteiseen yhteisölliseen oppimiseen ja vertaisoppimiseen – sekä erilaisten teknologioiden – kuten tekoälyn – käyttöön opetuksessa.

Tarjolla on tärkeitä oivalluksia kaikille median kuluttajille: lapsille, opiskelijoille, opettajille ja perheille. Tutkijat, toimittajat ja päättäjät voivat tutustua uusiin näkökulmiin ja lähestymistapoihin, joiden avulla voimme lisätä ymmärrystä ja edistää mediakasvatusta eri sektoreilla. Teoksesta on hyötyä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään eri ikäisten ihmisten mediakasvatusta ja digitaalista osaamista.

Teoksen kirjoittajat ovat kotimaisia ja kansainvälisiä mediakasvatusalan asiantuntijoita Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Milanon katolisesta yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta, sekä Oulun ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta.

Julkaisun tiedot
Heli Ruokamo & Marjaana Kangas (eds.) 2021: Media Education at the Top. Cambridge scholars publishing.

Sähköinen linkki teokseen Cambridge scholars publishing -sivustolla > Media Education at the Top - Cambridge Scholars Publishing

Tulossa: Media Education Conference (MEC 2021) in Autumn Colors

Lisätietoja:

Media Education Conference MEC 2019 – On the Top

Heli Ruokamo
Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta
Johtaja, Media Education Hub
Lapin yliopisto
040 587 9090
heli.ruokamo(at)ulapland.fi
http://heliruokamo.com/

Marjaana Kangas
Yliopistonlehtori, dosentti, Kasvatustieteiden tiedekunta
Media Education Hub
Lapin yliopisto
040 484 4490
marjaana.kangas(at)ulapland.fi