Uutiset 2012

Uutuusteos fantasian kuvittamisesta

11.12.2012

Sisko Ylimartimon teos Kuviteltua – kuvitettua avaa ovia fantasian ja muun fiktion kuvittamiseen.

Kirjan teoriaosuudessa tarkastellaan mm. sommittelua ja kuvitustekniikkaa, kuvituksen ja tekstin suhdetta sekä kuvittajan keinoja kuljettaa katsoja fantasian maailmaan. Kirjan runsas ja havainnollinen kuvamateriaali on peräisin opiskelijoilta, jotka ovat osallistuneet Sisko Ylimartimon vetämille fantasiakuvituksen luento- ja työpajakursseille Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

Teos tarjoaa innostavan työkalupakin kuvittajalle sekä vankan tietopaketin jokaiselle kuvituksesta ja kuvataiteesta kiinnostuneelle. Kuvat ja teoria käyvät keskenään mielenkiintoista vuoropuhelua, joka kuvan rakentamisen lisäksi etsii väyliä myös kuvitustaiteen historiaan. Menneisyys ja vanhat mestarit ovat olleet antoisa lähde postmodernin ajan kuvitustaiteilijalle. Toisaalta moderni digitaalitekniikka tarjoaa kuvittajalle lähes rajattomat mahdollisuudet kuvan rakentamiseen.

Taiteen ja filosofian tohtori Sisko Ylimartimo on erikoistunut kuvituksen, kuvakirjan, satujen ja fantasian tutkimukseen. Hän on työskennellyt Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa taidehistorian lehtorina ja toimii edelleen Oulun yliopiston lastenkirjallisuuden dosenttina.

Lisätietoja:
Sisko Ylimartimo, p. 050 594 7360, sisko.ylimartimo (at) pp.inet.fi
Tiedustelut lehdistökuvamateriaalista:
Kustannuspäällikkö Niina Huuskonen, Lapin yliopistokustannus, p. 040 539 5297, niina.huuskonen (at) ulapland.fi

Julkaisun tiedot:
Sisko Ylimartimo: Kuviteltua – kuvitettua. Pohdintoja fantasian ja muun fiktion kuvittamisesta. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2012. ISBN 978-952-484-597-7. 272 sivua. Hinta 38 €.

Julkaisun myynti:
Lapin yliopistokustannus, Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup

LaY/Viestintä/SV