Uutiset 2009
 

Väitös: Elämyksellisyys on keskeinen osa lohenkalastuksen vetovoimaisuutta

14.12.2009

Maa- ja metsätieteiden maisteri Jussi Soppelan väitöstutkimuksen mukaan lohen virkistyskalastus perustuu moniaistiseen elämykseen, jonka syntymistä edesauttavat toimivat kalastusjärjestelyt, laadukas kalastusympäristö ja monipuoliset palvelut.

Jussi Soppelan väitöstutkimuksessa Lohenkalastajan monet kasvot kartoitetaan lohen vapakalastukseen liittyviä vetovoimatekijöitä sekä kalastusmatkailijoiden mielipiteitä kalastuspalveluista ja muista virkistyskalastukseen liittyvistä asioista. Lapin lohijoille suuntaavat kalastusmatkailijat voidaan jaotella asiakassegmentteihin, joilla on vaihtelevia toiveita ja odotuksia kalastuskohteestaan sekä kalastuksen järjestelyistä.

Soppelan mukaan elämyksellisyys on keskeinen osa lohenkalastuksen vetovoimaisuutta.

– Vaikka monet vastaajat painottavat kalastuskohteen ympäristöarvoja, itse kalastuselämys koostuu lähinnä virtavesikalastuksen viehätyksestä sekä sen tarjoamasta haasteesta ja jännityksestä. Elämyksellisyys sitouttaa harrastajaa yhä syvemmälle alan pariin. Enemmistö kalastajista arvostaa vaivatonta liikkumista ja asumista kalastuspaikalla, paitsi kun on kyse erämaakohteesta, jolloin vaivalloisuus kuuluu asiaan, Soppela sanoo.

Soppelan mukaan saaliin vapauttamiseen elävänä pyydystämisen jälkeen suhtauduttiin Venäjällä myönteisesti. Suomessa mielipiteet jakautuvat tasaisesti menetelmän kannattajien ja vastustajien sekä siihen neutraalisti suhtautuvien välillä. Lisäksi Suomessa pidettiin tärkeänä saaliskalan pyydystämistä omaan käyttöön.

– Istukasalkuperää oleva saalis heikensi kalastuskohteen kiinnostavuutta etenkin Ponoijoella; vähiten sillä oli merkitystä kalastuskohteen vetovoimaisuuteen Tornionjoella.
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2003–2004 Teno- ja Tornionjoelta sekä Kuolan niemimaalla virtaavan, kansainvälistä kalastuskohdetta edustavan Ponoijoen lohenkalastajilta.

Tutkimuksen teoria nojaa luontoharrastajien parissa etenkin Pohjois-Amerikassa yleisemmin käytettyyn luonnon virkistyskäyttöharrastajien segmentointiin perustuvaan typologiaan ja harrastajien erikoistumisteoriaan. Soppelan tutkimuksessa erikoistumisteoriaa testattiin kalastusmatkailijoilla erityyppisissä lohen virtavesikalastuksen kohteissa.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Maa- ja metsätieteiden maisteri Jussi Soppelan väitöskirja Lohenkalastajan monet kasvot tarkastetaan Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnassa keskiviikkona 16. joulukuuta 2009 klo 12.00, luentosali 3, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii professori Matti Koiranen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Kyösti Kurtakko Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Jussi Soppela on valmistunut ylioppilaaksi Kemijärven lukiosta 1978. Hän on valmistunut Rovaniemen metsäopistosta metsäteknikoksi 1982 ja metsätalousinsinööriksi 1988. Maa- ja metsätieteiden maisteriksi hän on valmistunut Joensuun yliopistosta 2001.

Jussi Soppela on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulun lehtorina vuodesta 1996 lähtien. Metsätalouden koulutusohjelman yliopettajan tehtävistä hän on vastannut syksystä 2008 alkaen.

Lisätietoja:
Jussi Soppela
Puhelin 020 798 5384
jussi.soppela (at) ramk.fi

LaY/Viestintä/OT