Uutiset 2011
14.9.2011

Väitös: Johtamistyön kehittämisellä tehokkuutta julkiseen terveydenhuoltoon

Julkisen terveydenhuollon tuloksellisuutta voidaan parantaa kehittämällä organisaation sisäistä johtamista. Johtamisessa ja palveluiden suunnittelussa tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota organisaatiossa olevan tiedon hallintaan ja käyttöön, osoittaa Maari Vallin väitöstutkimus.

Hallintotieteiden maisteri Maari Vallin väitöstutkimuksen mukaan julkisella terveydenhuoltoalalla tarvitaan tiedon laaja-alaisen ja monipuolisen hallinnan lisäksi ymmärrystä myös siitä, että tietoa ei sinällään voi johtaa.

– On kyettävä johtamaan asiantuntijoita, joiden hallussa tieto ja osaaminen on, Valli kertoo.

Tutkimus tuo uutta tietoa ja nostaa esiin näkökulmaa organisaation sisäisen johtamistyön kehittämisestä, jolla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli palvelutoiminnan suunnittelussa.

– Terveydenhuoltoalan tietointensiivisissä organisaatioissa tulee johtaa asiantuntijoita mahdollistaen heille sosiaalisesti avoimia yhteistyöverkostoja, joissa korostuvat erityisesti johtajien sosiaalinen ja vuorovaikutteinen kyvykkyys sekä henkilökohtaiset soveltavat johtamistaidot, Valli pohtii.

Julkisen terveydenhuollon merkittävät haasteet tulevat olemaan kustannustehokkuuden ja palvelutoiminnan kokonaistaloudellisuuden hallinta sekä resurssien ja osaamisen strateginen ennakointi. Näihin haasteisiin on perinteisesti pyritty vastaamaan rakenneuudistuksilla, keskittämisellä ja toimintojen ulkoistamisella.

– Asiantuntijat käsittelevät ja muokkaavat tietoa sosiaalisissa verkostoissa, joissa muodostetaan edelleen uutta tietoa. Terveydenhuollon organisaatioita ei tulekaan nähdä hierarkkisina vaan sosiaalisina kokonaisuuksina, joita johdetaan. Nykyaikaisen onnistuneen johtamistyön avulla vaikutetaan näihin verkostoihin, joita toimii organisaatiossa eri tasoilla, Valli sanoo.

– Johtamisen tietoperustaisuus muodostuu yhä enemmän johtajien omasta kokemuksesta ja vuorovaikutuksellisuudesta johtamistyössä. Oleellista johtamisosaamista on johtamistiedon muodostaminen ja tiivistäminen ns. polkutiedoksi asiantuntijoiden ja organisaation käyttöön. Johtamisen onnistumista peilaa siten johtajan oma ymmärrys siitä, miten asiantuntijat ja organisaatio oppivat. Näiden oppimismekanismien avulla jäsennetään ja kehitetään uutta palvelutoimintaa, Valli toteaa.

Tutkimuksen mukaan julkisen terveydenhuollon tietoperustainen johtaminen mahdollistaa tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Palvelutoiminnan suunnittelu kehittyy organisaatioissa määritettyjen johtamisvastuiden, johtamistyön kehittämisen, yhteisten koulutusympäristöjen sekä nimettyjen asiantuntijaverkostojen avulla.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Hallintotieteiden maisteri Maari Vallin (ent. Rytilän) väitöskirja Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 16. syyskuuta 2011 klo 12 Castrén-salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Leena Paasivaara Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Maari Valli (ent. Rytilä, s. 1967 Oulussa) on kirjoittanut ylioppilaaksi Lassinkallion lukiosta 1996. Hän on valmistunut hallintotieteen maisteriksi Lapin yliopistosta 2005.

Valli toimii HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen henkilöstöpäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut julkisen ja yksityisen terveydenhuollon johtamis- ja kehittämistehtävissä vuodesta 1997.

Lisätietoja:
Maari Valli, p. 050 427 7266, maari.valli(at)hus.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960

Julkaisun tiedot:
Maari Rytilä: Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla. Acta Universitatis Lapponiensis 214. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2011. ISBN 978-952-484-478-9. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK