Väitökset 2013
 

Väitös: Kelan kuntoutus ei tue kuntoutujien työmarkkinoille siirtymistä

21.8.2013

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin väitös osoittaa, että Kelan vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus ei ole kyennyt riittävästi tukemaan kuntoutujien työmarkkinoille siirtymistä.

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöstutkimus liittyy ajankohtaiseen sosiaalipoliittiseen ja sosiologiseen keskusteluun työn muutoksesta ja ammatillinen kuntoutuksen mahdollisuuksista tukea yksilöiden siirtymistä työmarkkinoille. Tutkimuksessa haetaan vastausta muun muassa seuraaviin kysymyksiin: miten työelämän muutos haastaa ammatillisen kuntoutuksen käytännöt, miten kuntoutuksen olisi vastattava työn muutokseen ja millaisena ammatillinen kuntoutus voidaan ymmärtää toimintaverkostoajattelun näkökulmasta.

Lindhin tutkimuksen mukaan Kelan vajaakuntoisille tarkoitetun ammatillisen kuntoutuksen jälkeen siirrytään pääsääntöisesti työvoimasta työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Keskeinen havaintoni oli, että tutkimuksen seuranta-aikana työllisten määrä väheni ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi tutkimusjoukossa, Lindh sanoo.

Tutkimuksen mukaan ammatillisen kuntoutuksen resurssit menevät nykymuodossaan osin hukkaan, kun asiaa tarkastellaan ammatillisen suunnittelun, työhön paluun ja työurien pidentämisen näkökulmista. Tavoitteesta jäädään myös yksilöllisessä ammatillisessa kuntoutussuunnittelussa.

– Kuntoutuslaitosten ammatillinen kuntoutus painottuu pääosin työkyvyn arviointiin, jolloin ammatillinen suunnittelu ja kuntoutuspalvelujen koordinointi jäävät vähemmälle huomiolle, Lindh sanoo.

Tutkimuksen mukaan kuntoutusprosessit toimivat harvoin yhden palvelun periaatteella, joten ne edellyttävät integroitua palvelukokonaisuutta, verkostomaista työotetta ja institutionaaliset raja-aidat ylittävää koordinoitua yhteistoimintaa.

Lindh kehittää tutkimuksessaan teoreettisen näkökulman kuntoutuksen tulkintaan. Siinä kuntoutusta analysoidaan yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksellisena toimintaverkostona. Toimintaverkostojen rakentamisen idea perustuu rakenteistumisteorian ja toimijaverkostoteorian yhdistämiseen ja soveltamiseen kuntoutuksessa.

Tutkimusaineistonaan Lindh on käyttänyt Kelan ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja, kuntoutujille suunnattuja kyselyjä sekä kuntoutustyöntekijöiden haastatteluja.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
YTL Jari Lindhin väitöskirja Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 23.elokuuuta klo 12, luentosalissa 3, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi.  Vastaväittäjänä toimii professori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Jari Lindh (s. 1966 Kajaanissa) on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi 1996 ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi 2007 Lapin yliopistosta. Työurallaan hän on toiminut Lapin yliopistossa tutkimus-, opetus- ja kehittämistehtävissä vuodesta 1996 lähtien. Lindh toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, sosiaalityön oppiainepoolissa.

Lisätietoja:
Jari Lindh, jari.lindh (at) ulapland.fi, p. 040 484 4248

Julkaisun tiedot:
Jari Lindh: Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen. Acta Universitatis Lapponiensis 259. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2013. ISNB 978-952-484-643-1. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi