Väitökset 2013
 

Väitös: Kunnat voisivat käyttää maanhankintakeinojaan tehokkaammin

16.8.2013

Lainsäädäntö antaa kunnille riittävät välineet tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen maapolitiikan hoitamiseen, ilmenee Ilari Hovilan tuoreesta väitöstyöstä. Jos kunnat eivät esimerkiksi onnistu tarjoamaan riittävästi ja kohtuuhintaan tontteja rakennettavaksi, syy ei ole lainsäädännössä vaan yleensä puuttuvassa poliittisessa tahdossa.

Ilari Hovila on tutkinut kuntien maankäyttöä säätelevää lainsäädäntöä väitöskirjassaan Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot. Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva oikeudellisista ohjauskeinoista, joita kunnilla on käytettävissä maapolitiikan hoitamiseen. Kirjassa analysoidaan myös maapolitiikan toimintaympäristön oikeudellisia erityispiirteitä.

Hovila osoittaa tutkimuksessaan, että lainsäädäntö mahdollistaa nykyisellään riittävän maankäyttöpolitiikan kunnille:

– Maankäytöstä ja maankäytön suunnittelusta päättäminen ovat yksi merkittävimpiä itsenäisiä toimivaltuuksia, joita kunnille on lainsäädännöllä annettu, Hovila kertoo.

Kunnilla olisi mahdollisuus viimekädessä pakkolunastuksin hankkia edullista raakamaata kaavoitettavaksi ja edelleen luovutettavaksi.

– Mikäli lunastusta ei olla poliittisesti valmiita käyttämään, vaikeuttaa se tehokkaan ja taloudellisen maankäytön suunnittelun toteuttamista, Hovila lisää.

Toisaalta maapolitiikasta päättämiseen kuulu se, että myös poliittiset tavoitteet voivat näkyä tehtävissä valinnoissa. Hovilan mukaan tästä kuitenkin seuraa se, että päätöksenteossa on erityisesti huolehdittava yhdenvertaisen kohtelun ja omaisuudensuojan toteutumisesta.
 
 
Kokonaisjärjestelmän hyödyntäminen lisää avoimuutta

Kunnan käytössä olevat maapolitiikan välineet tulisi Ilari Hovilan mukaan hahmottaa käytännön päätöksenteossa kokonaisjärjestelmänä irrallisten keinojen sijaan.

– Oikeudellisen ohjauskeinovalikoiman käyttäminen kokonaisuutena voi lisätä maapolitiikan hoitamisen tehokkuutta, mutta samalla myös yksityisten osapuolten oikeusturvaa ja koko prosessin avoimuutta, Hovila selventää.

Kun ohjauskeinot vielä järjestetään hierarkkiseksi malliksi siitä näkökulmasta, kuinka voimakkaasti niillä puututaan yksityisen osapuolen oikeusasemaan, on Hovilan mukaan päätöksentekijän helpompi valita tarkoituksenmukaisin keino kulloiseenkin tilanteeseen.

Keinojen hahmottaminen kokonaisuutena kannustaakin käyttämään ensin lievempiä keinoja, mutta päätöksentekijä voi siirtyä joustavasti ja asteittain voimakkaampaan keinoon, mikäli lievempi puuttuminen ei tehoa. Tämä tietysti edellyttää, että myös pakkolunastuksiin ollaan tarvittaessa valmiita.

– Kun koko hierarkkisen järjestelmän käyttö on avoimesti kaikkien asianosaisten tiedossa, lisää se todennäköisyyttä asioista sopimiseen ilman kovempia pakkokeinoja, Hovila sanoo.
 
 
Tietoja väitöstilaisuudesta:

Ilari Hovilan väitöskirja Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 23. elokuuta 2013 kello 12.00 alkaen luentosali 2:ssa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittelijänä toimii professori Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Kai Kokko Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Ilari Hovila on syntynyt vuonna 1984 Kokkolassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2003 Kokkolan yhteislyseon lukiosta. Hovila valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta vuonna 2007. Hän on toiminut vuodesta 2007 lähtien Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tutkijana ja opettajana.


Lisätietoja:

Ilari Hovila, ilari.hovila (at) ulapland.fi, p. 040 736 0899 ja 040 484 4003

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi
Kuvia väittelijästä voi tiedustella Lapin yliopiston viestintäpalveluista Irma Varriolta, irma.varrio (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Ilari Hovila: Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot. Acta Universitatis Lapponiensis 262. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-653-0. ISSN 0788-7604.


Julkaisun myynti:

Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup


LaY/Viestintä/RJ