Uutiset 2011
 

Väitös: Opas luo metsästä luontomatkailukohteen

30.11.2011

Lappilaisesta metsästä tulee kansainväliseen matkailuun soveltuva luontomatkailuympäristö oppaiden ammattitaidon avulla, osoittaa Outi Rantalan väitöstutkimus.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Outi Rantala tarkastelee väitöstutkimuksessaan Lapin metsien käyttöä kaupallisessa luontomatkailussa. Erityisesti hän kiinnittää huomiota siihen, miten talouskäytössä oleva metsä taipuu luontomatkailuympäristöksi oppaiden työn avulla. Tutkimus kuuluu matkailututkimuksen alaan.

Lapissa kaupallisen luontomatkailun ytimen muodostavat ohjelmoidut ja opastetut luontomatkailupalvelut, joita käyttävät pääasiassa kansainväliset matkailijat. Tutkimuksen mukaan oppaiden työ vaikuttaa merkittävästi siihen, miten matkailijat kokevat lappilaisen luonnon.

– Oppaat tuottavat lappilaisesta metsästä matkailukäyttöön sopivan ympäristön tulkitsemalla metsän tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia, Outi Rantala toteaa.

– Metsähän muuttuu toimintaympäristönä esimerkiksi vuodenaikojen ja sääolojen mukaan. Matkailijalle tulee kuitenkin pystyä takaamaan aina sekä turvallinen palvelu että luontoelämys.

– Oppailta tämä edellyttää paikallista ja kokemusperäistä tietoa luonnon olosuhteista, kykyä ennakoida ja valmistella matkailupalvelu vallitsevien olosuhteiden pohjalta, tuntemusta teknisistä apuvälineistä sekä taitoa sovittaa metsän muuttuvat tunnelmat ja erilaisten matkailijaryhmien odotukset toisiinsa, Rantala listaa.

Rantala havaitsi tutkimuksessaan, että oppaan toiminta keskittyy usein metsän olosuhteiden havainnointiin, teknisten välineiden hallintaan sekä matkailijoiden turvallisuuden takaamiseen, sillä metsässä voi sattua monenmoista kokemattoman ryhmän kanssa. Metsän maisemallisuuden havainnointi ja luontoelämysten osoittaminen matkailijoille jäävät silloin sivurooliin.

– Mitä kokeneempi retkeä ohjaava opas on, sitä enemmän hänellä on keinoja pitää päähuomio matkailijoiden kokemuksissa. Matkailualalla harjoittelijoiden ja vaihtuvien sesonkioppaiden käyttö on kuitenkin yleistä. Olisikin hyvä pohtia, miten kokemusperäistä hiljaista tietoa voidaan nostaa esille ja muuttaa yleisiksi käytännöiksi ja opetettavissa oleviksi tiedoiksi ja taidoiksi.

Tutkija toteaa myös, että oppaiden tietoa metsien matkailukäytöstä tulisi jatkossa hyödyntää matkailukeskusten maankäytön suunnittelussa.

– Metsien laadulla ja luonteella on suuri merkitys luontomatkailupalveluille: metsän tunnelma voi joko tukea opasta työssään tai asettaa oppaan työlle lisähaasteita. Oppaiden näkökulmasta metsän matkailukäytössä ovat yhtä tärkeitä elämykselliset kauniit maisemat ja turvallisuus. Oppaiden osaamisen kautta voidaankin arvioida esimerkiksi sitä, käytetäänkö luontoalueita niin kuin suunnittelijat ovat tarkoittaneet vai ohjaavatko kaupallisen matkailutoiminnan tiukat aikataulut ja kokemattomat asiakasryhmät oppaita soveltamaan reittiverkostoja suunnitteluista käyttötavoista poiketen.

Rantalan väitöskirja koostuu neljästä kansainvälisestä artikkelista ja suomenkielisestä yhteenvedosta. Tutkimus pohjautuu käytäntöteoreettiseen tutkimustapaan. Tutkimusaineisto on tuotettu osallistuvalla havainnoinnilla Lapin luontomatkailualueilla vuosina 2006–2009, jolloin tutkija työskenteli oppaana ja osallistui luonto- ja elämysohjaajakoulutukseen.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Outi Rantalan väitöskirja Metsä matkailukäytössä – Etnografinen tutkimus luonnossa opastamisesta tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 2. joulukuuta 2011 klo 12 Esko ja Asko -salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on yliopistotutkija, HTT Ari Jokinen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Liisa Tyrväinen Lapin yliopistosta ja Metsäntutkimuslaitoksesta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Outi Rantala (s. 1978 Espoossa) on kirjoittanut ylioppilaaksi Viherlaakson lukiossa Espoossa 1997. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2006.

Rantala on työskennellyt muun muassa tutkimusapulaisena Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa vuonna 2005, tuntiopettajana Lapin yliopistossa ja Rovaniemen ammattikorkeakoulussa vuonna 2006 sekä matkailun assistenttina Lapin yliopistossa vuosina 2006–2011. Työssään hän on osallistunut useisiin matkailualan tutkimushankkeisiin vuodesta 2004 lähtien (Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen LANDSCAPE LAB; Turismi työnä; Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä; Tourist Destination Development – Place Making and Work Performances in Arctic Networking societies). Tammikuussa hän aloittaa tutkijana Lapin yliopiston New Sleep Order -tutkimushankkeessa, joka on yksi yliopiston strategisista kärkihankkeista ja jossa selvitetään unen ja nukkumisen muuttuvia kulttuurisia käytänteitä.

Lisäksi Rantala on toiminut yliopistollisissa luottamustehtävissä: Arktisen yliopiston Pohjoisten alueiden matkailu -teemaverkoston jäsenenä vuodesta 2008 lähtien, Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenenä 2008–2009 sekä Lapin yliopiston tiedeneuvoston jatko-opiskelijajäsenenä 2007–2009.

Lisätietoja:
Outi Rantala, p. 040 587 6771, outi.rantala(at)ulapland.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Outi Rantala: Metsä matkailukäytössä – Etnografinen tutkimus luonnossa opastamisesta. Acta Universitatis Lapponiensis 217. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2011. ISBN 978-952-484-492-5. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup

LaY/Viestintä / Sari Väyrynen