AmnaQureshi_KuvaMarkoJunttila_web.jpg
Amna Qureshi. Kuva: Marko Junttila.

Väitös: Visuaalinen lukutaito tukee nuorten luovuutta ja laajempaa visuaalista osaamista

8.12.2023

TaM Amna Qureshi tutkii väitöskirjassaan, miten nuorten visuaalisen lukutaidon opettelu tukee myös laajemman visuaalisen osaamisen kehittymistä. Visuaalisen lukutaidon harjoittelu edistää nuorten luovaa ajattelua ja auttaa heitä löytämään oman visuaalisen äänensä. Qureshin kehittämää visuaalisen muotoiluajattelun mallia voi hyödyntää taide- ja muotoilukasvatuksen opetuksessa.

Amna Qureshin mukaan nuorten luovuus kehittyy, kun heitä rohkaistaan taidepohjaisten menetelmien avulla ilmaisemaan tunteita ja ajatuksia. Näin tapahtuu, kun nuorten kanssa harjoitellaan visuaalista lukutaitoa. Visuaalinen lukutaito tarkoittaa, että yksilöllä on kyky tulkita, ymmärtää ja viestiä erilaisten visuaalisten elementtien avulla.

Kun visuaalinen lukutaito vahvistuu, se kehittää samalla laajemmin nuorten visuaalista osaamista. Visuaalisella osaamisella tarkoitetaan luovaa ongelmanratkaisua, jossa hyödynnetään erilaisia visuaalisia elementtejä ideoinnissa, prototyyppien luomisessa ja innovoinnissa.

– Oppilaiden kasvaessa, siirryttäessä nuoruudesta varhaisaikaisuuteen, heidän identiteettinsä ovat murroksessa ja tarve itseilmaisulle voi voimistua. Visuaalisen lukutaidon harjoitteleminen antaa nuorille rohkeutta erilaisten luovien ilmaisukeinojen kokeilemiseen ja itseluottamus omaan ilmaisuvoimaan ja luovaan ajatteluun vahvistuu, Qureshi toteaa.

Qureshin mukaan visuaalisen osaamisen vahvistuminen parantaa myös nuorten muodollisia ja epämuodollisia oppimisvalmiuksia. Lisäksi se tarjoaa uusia mahdollisuuksia moniarvoisuuden opettamiseen ja sen huomioimiseen osana muotoiluajattelua.

Visuaalisen muotoiluajattelun malli

Qureshi hahmotteli osana tutkimustaan visuaalisen muotoiluajattelun mallin. Hän toteutti mallin avulla työpajoja 10–12 -vuotiaille lapsille sekä 19–22 -vuotiaille taide- ja muotoilutaustaisille nuorille. Qureshi tarkasteli taideteosten avulla, miten visuaalisen lukutaidon harjoittelu vaikutti nuorten mielikuvitukseen, visualisointiin, tulkitsemiseen ja ongelmanratkaisukykyyn.

qureshi.jpg

Kuva: Valokuvissa on esimerkkejä nuorten tekemistä taideteoksista. Niiden avulla pystytään arvioimaan nuorten visuaalisen osaamisen tasoa ja ongelmanratkaisukykyä.

– Visuaalisen ajattelun edistämiseksi on tärkeää hyödyntää työskentelyssä mielikuvituksellisia ja taiteellisia menetelmiä. Niiden avulla näemme, miten nuoret havainnoivat, tulkitsevat ja rakentavat merkityksiä. Innostavat menetelmät voivat tukea nuorten omaa pohdintaa ja herättää uusia ajatuksia.

Mallia voi hyödyntää esimerkiksi taide- ja muotoilukasvatuksen taidepohjaisissa interventioissa sekä luonnontieteitä, tekniikkaa ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan kehittämisessä.

Tietoa väitöstilaisuudesta

TaM Amna Qureshin väitöskirja Visual Voice: Exploring Youths’ Visual Design Thinking Through Visual Literacy tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa perjantaina 15. joulukuuta 2023 klo 14 alkaen Esko ja Asko -salissa (Yliopistonkatu 8).

Vastaväittäjänä toimii professori Andrea Kárpáti Corvinus University of Budapestistä ja kustoksena professori emerita Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Tietoa väittelijästä


Amna Qureshi on visuaalisen viestinnän muotoilija ja multimediataiteilija. Hän valmistui visuaalisen viestinnän muotoilun kandidaatiksi ja multimediataiteen maisteriksi Pakistanin Lahoressa sijaitsevasta National College of Arts -yliopistosta, jossa hän työskenteli vuosikymmenen ajan muotoilun lehtorina ja apulaisprofessorina.

Sen jälkeen Qureshi on työskennellyt väitöskirjatutkijana Euroopan unionin Horisontti-ohjelman 2020–2023 Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS) -tutkimushankkeessa.

Qureshi on tutkimustyössään kiinnostunut taiteellisista sekä taide- ja muotoilukasvatuksen kokeiluista. Yhdysvalloissa toimiva International Visual Literacy Association myönsi hänelle vuonna 2023 stipendin tulevia visuaalisen lukutaidon aloitteita varten.

Tällä hetkellä Qureshi työskentelee Lapin yliopiston strategisen rahoituksen yhteistyöhankkeessa PromoTing Sustainable PRactices for Digitalizing IndigenoUS CulTural Heritage - Global North and South Juxtaposed (TRUST), jossa hänen vastuullaan on erityisesti alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön eettisen digitalisoinnin ymmärtäminen. Lisäksi hän on Lapin yliopiston BioARTech -laboratorion jäsen.

Lisätietoja

Amna Qureshi
040 563 7116
etunimi.sukunimia(at)ulapland.fi

Julkaisun tiedot

Amna Qureshi (2023): Visual Voice: Exploring Youths’ Visual Design Thinking through Visual Literacy. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 369, ISBN 978-952-337-402-7, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-402-7