Väitökset 2013
 

Väitös: Ylälappilainen erämaa on elämäntapa kirjailija Martti Peltomaan kerronnassa

11.10.2013

Inarilainen eräkirjailija-rajavartija Martti Peltomaa kuvaa ylälappilaista erämaata kerronnassaan jokapäiväisen, luontoon perustuvan toiminnan paikkana, joka tarjoaa myös elämyksiä ja virkistäytymisen mahdollisuuksia, toteaa Soile Ratavaara-Peltomaa väitöstutkimuksessaan.

Soile Ratavaara-Peltomaa tarkastelee väitöstutkimuksessaan ylälappilaista erämaata inarilaisen eräkirjailija-rajavartija Martti Peltomaan kokemuskerronnan ja kirjallisen tuotannon kautta: millaisena paikkana erämaa on kuvattu ja koettu sekä millaista toimintaa erämaassa harjoitetaan. Hän tarkastelee Peltomaan tuotantoa myös osana pohjoista kirjallisuutta.

Soile Ratavaara-Peltomaan mukaan Martti Peltomaa kuvaa ylälappilaista erämaata perinteisen erämaakäsityksen mukaisesti. Erämaa on arkipäiväisen toiminnan paikka ja se esitetään maantieteellisesti: kertomukset paikantuvat esimerkiksi Ivalojoelle, Inarijärvelle, Hammastunturin ja Tsarmitunturin erämaahan sekä Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistoihin. Toisaalta ylälappilaiset erämaat ovat kirjailijalle myös henkilökohtaisesti elettyjä paikkoja ja tuotanto sisältää omakohtaisia kokemuksia.

– Peltomaan kerronnassa erämaa on elämäntapa, jolle vuodenkierto ja vuodenajat asettavat kehykset. Se on muun muassa ympärivuotinen riista- ja raaka-aineaitta. Kalastuksessa, metsästyksessä ja marjastuksessa noudatetaan kohtuullisuuden periaatetta: saalista hankitaan kohtuullisesti ja ravintona käytettäväksi, Soile Ratavaara-Peltomaa sanoo.

Toisaalta hiljainen ja syrjäinen erämaa näyttäytyy myös elämyksellisenä virkistäytymisen paikkana. Erämaa mahdollistaa alkuperäisestä erämaaluonnosta nauttimisen, syrjään vetäytymisen ja rauhoittumisen sekä tunteen siitä, että ihminen on omien selviytymistaitojensa varassa.

– Erämaa ei kuitenkaan ole pelkkää periferiaa, vaan siihen liittyy oleellisesti myös ihminen, sivilisaatio ja pohjoiseen luontoon sitoutunut elämäntapa. Peltomaan kerronnassa ihmisen rooli luonnonmuutoksissa tulee esiin luonnon virkistyskäytön, metsätaloustoimien ja nykyaikaisen porotalouden kuvauksissa. Ympäristömuutosten lisäksi kerronnassa kuvataan teknologisia muutoksia sekä niiden vaikutuksia raja- ja erämiehen arkipäivään, Ratavaara-Peltomaa toteaa.

Martti Peltomaan kirjallinen tuotanto noudattelee perinteisten erätarinoiden ominaispiirteitä. Teokset ovat eeppisiä, juonellisia ja tyylilajiltaan useimmiten humoristis-realistisia novellikokoelmia, joissa luonto ja erämaa ovat jatkuvasti läsnä toiminnan taustana tai kuvauksen kohteena.

Tutkimuksen teoreettisena taustana ovat monitieteinen erämaatutkimus, humanistinen maantiede sekä ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Tutkimus perustuu narratiivis-elämäkerralliseen tutkimusotteeseen. Tutkimusaineisto koostuu Martti Peltomaan kokemuskerronnallisista ja kirjallisista haastatteluista sekä hänen teoksistaan.

Eräkirjailija Martti Peltomaa
Jalasjärvellä vuonna 1948 syntynyt Martti Peltomaa tuli Ylä-Lappiin Lapin rajavartioston palvelukseen rajajääkäriksi vuonna 1968. Virkauransa aikana hän työskenteli useilla itärajan rajavartioasemilla Inarin kunnan alueella. Jäätyään eläkkeelle Rajavartiolaitoksesta 30 työvuoden jälkeen Peltomaa on julkaissut seitsemän romaania ja novellikokoelmaa, kolme paikallishistoriikkia sekä 28 eräkertomusta Otavan ja Kariston kustantamissa antologioissa. Lisäksi hän on kirjoittanut yhden eräaiheisen tietokirjan yhdessä Seppo Saraspään kanssa. Peltomaa asuu Ivalossa ja kirjoittaa edelleen. Hän on Suomen Kirjailijaliiton jäsen.

Tietoja väitöstilaisuudesta
Kasvatustieteiden ja filosofian maisteri Soile Ratavaara-Peltomaan väitöskirja ”Metsä vie mukanaan” – Ylälappilainen erämaa inarilaiskirjailija Martti Peltomaan kertomana tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 18. lokakuuta 2013 kello 12 luentosalissa 3 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä on filosofian tohtori, kasvatustieteen tohtori, yliopistonlehtori Markku Varis Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä
Soile Ratavaara-Peltomaa (s. 1965 Savukoskella) on valmistunut ylioppilaaksi Savukosken lukiosta 1984. Hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin ja luokanopettajan opinnot Lapin korkeakoulussa (nyk. Lapin yliopisto) 1989 sekä filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa 2009 pääaineenaan kirjallisuus. Työurallaan Ratavaara-Peltomaa on toiminut opettajana aluksi Utsjoella ja vuodesta 1991 lähtien Inarissa. Nykyään hän työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Ivalon yläasteen koulussa.

Lisätietoja:
Soile Ratavaara-Peltomaa
soile.ratavaara (at) inari.fi
P. 040 560 5187

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi.

Julkaisun tiedot:
Soile Ratavaara-Peltomaa: ”Metsä vie mukanaan” – Ylälappilainen erämaa inarilaiskirjailija Martti Peltomaan kertomana. Acta Universitatis Lapponiensis 263. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-668-4. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup

LaY/Viestintä/SV