Yhteiskunta
 
yhteisilla_tulilla.jpg

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutta blogia luetaan ahkerasti

2.11.2016

Lapin yliopiston yhteiskuntatiedeiden tiedekunnassa on yliopiston brändiuudistuksen yhteydessä julkaistu Yhteisillä tulilla – blogi. Blogilla on uutuudestaan huolimatta jopa 650 klikkausta viikossa. Kävijämäärät antavat viitteitä siihen, että tiede kiinnostaa ihmisiä ja sosiaalinen media on toimiva foorumi välittää tutkimustietoa ”kaikelle kansalle”.

Blogiin kirjoittavat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijat, työntekijät, tutkijat ja alumnit. Kirjoitukset pureutuvat tutkimustietoon tai ovat kirjoittajiensa kannanottoja ajankohtaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin. Blogissa julkaistaan myös opiskelijoiden kypsyysnäytteitä, jotka pohjautuvat pro gradu – tutkielmiin. Viimeisimmässä kypsyysnäytteessä pohditaan, tuleeko hyvästä asiantuntijasta huono asiantuntija ja huono esimies. Tiedekunnan opiskelijat ovat ottaneet blogitekstit kypsyysnäytteen tekemisen muotona vastaan ennakkoluulottomasti.

Mikäli blogiteksti on kirjoittamisen lajina sinulle ennestään tuntematon, blogissa on Kirjoittajalle -välilehti, jossa kuvaillaan ”rautalankaohjeet” blogitekstin tekemiseen. Blogiteksti voi pohjautua esimerkiksi tutkimusartikkeliin. Tekstin voi rakentaa poimimalle suurta yleisöä kiinnostavimmat osiot artikkelin abstraktista, johdannosta ja yhteenvetoluvusta.

Haluamme innostaa tiedeyhteisöä kirjoittamaan enemmän tutkimuksistaan kansantajuisesti. Tieteen tekijälle blogi on keino markkinoida omaa tutkimusta. Jatkossa tavoitteenamme on, että blogissa julkaistaan jokaisesta tiedekunnan neljästä poolista yksi teksti kuukaudessa. Haluamme edistää tiedeyhteisön viestintää ja tehdä Lapin yliopiston tutkimusta tunnetummaksi. On tärkeää, että tutkimukset löytävät käyttäjäkuntansa ja näin hyödyntävät suomalaista yhteiskuntaa nykyistäkin enemmän.

Linkki Yhteisillä tulilla – blogiin: http://yhteisillatulilla.weebly.com/

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jäsenet voivat kirjoittaa blogiin lähettämällä tekstit blogin ylläpitäjille.

Ylläpitäjät:
Laura Tiitinen laura.tiitinen(at)ulapland.fi
Ville Kivivirta ville.kivivirta(at)ulapland.fi

Tervetuloa lukemaan ja kirjoittamaan!