Uutiset 2011
28.10.2011

Yliopistolle tasa-arvosuunnitelma vuosiksi 2012–2014

Lapin yliopiston rehtori on hyväksynyt 17.10.2011 Lapin yliopiston tasa-arvosuunnitelman ajalle 2012–2014.

Tasa-arvolain (1986/609) mukaan yliopiston tulee sekä työnantajana että oppilaitoksena edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista sekä estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä.

Lokakuussa hyväksytyn uusimman tasa-arvosuunnitelman mukaan tasa-arvoa edistävän ajattelutavan tulee olla mukana läpikäyvänä periaatteena yliopiston hallinnossa, päätöksenteossa ja kaikessa yliopiston toiminnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että henkilöstöä ja opiskelijoita koskevien päätösten valmisteluvaiheessa on otettava huomioon päätöksen vaikutukset eri sukupuolten kannalta ja estettävä eriarvoisuutta. Tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta pyritään lisäämään yliopistoyhteisössä tiedottamalla tasa-arvoasioista aktiivisesti ja näkyvästi, käsittelemällä niitä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa sekä yhteistyön avulla.

Yliopiston tasa-arvoajattelu pitää sisällään myös sukupuolisen häirinnän nollatoleranssin. Tasa-arvosuunnitelmaan onkin kirjattu tavoitteeksi sukupuolisesta häirinnästä vapaa työ- ja opiskeluympäristö. Esimies- ja johtotehtävissä olevilla on erityinen vastuu siitä, että mahdollisiin sukupuolisen häirinnän tilanteisiin puututaan. Yliopistolla on ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Henkilökunnan häirintäyhdyshenkilönä on professori Juha Perttula ja lisäksi ylioppilaskunnalla on nimettynä omat häirintäyhdyshenkilöt.

Vararehtori Jukka Mäkelä arvioi, että tasa-arvoajattelun kannalta tilanne on yliopistolla parantunut aiemmasta. Tasa-arvo nostetaan esille esimerkiksi valmisteilla olevissa henkilöstöpoliittisissa linjauksissa.

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista on arvioitu Lapin yliopistossa vuonna 2008 toteutetulla kyselyllä yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kysely auttoi tunnistamaan yliopiston tasa-arvotyön ongelmakohdat sekä ne rakenteet, käytännöt ja ajattelumallit, joissa esiintyy sukupuolisyrjintää ja jotka ovat merkityksellisiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Keskeisin tasa-arvon toteutumista estävä tekijä on tapa, jolla yliopiston töitä ja tehtäviä luonnollistetaan sukupuolen mukaan. Esimerkiksi naiset liitetään yliopiston kotitöihin: auttamiseen, huolehtimiseen, hoitamiseen ja järjestämiseen liittyviin tehtäviin.

Tasa-arvo luo henkilökunnan ja opiskelijayhteisön viihtyvyyttä. Huomattavaa on, että marraskuussa 2010 tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan yliopiston henkilökunta koki, että naisilla ja miehillä on yksikössä samat etenemismahdollisuudet. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteisiin kuuluu myönteisten tasa-arvoasenteiden ja toimintatapojen sekä suvaitsevaisuuden saavuttaminen. Lapin yliopiston tasa-arvotoimikunta seuraa vuosittain tasa-arvon toteutumista yliopistoyhteisössä.

Lapin yliopiston tasa-arvosuunnitelma 2012–2014 on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.ulapland.fi/tasaarvo.

LaY/Viestintä/RH
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK