Kandidaatin- tai oikeusnotaarintutkielma
Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa ja maisterintutkinnossa