FERA 2017 - instructions for presenters.pdf (109 kB)
Hilda Borko.pdf (9,97 MB)
Kasvatustieteenpaivat2017_kutsu.pdf (340 kB)
KT 2017 abstraktit - FERA 2017 abstracts.pdf (1,21 MB)
KT 2017 ohjelmayhteenveto - FERA 2017 programme at a glance.pdf (46,3 kB)
KT 2017 posterit - FERA 2017 posters.pdf (118,5 kB)
KT 2017 symposiumit - FERA 2017 symposia.pdf (160,7 kB)
KT 2017 teemaryhmät - FERA 2017 thematic groups.pdf (259,5 kB)
KT päivät 2017 - esittäjien ohjeistus.pdf (119,6 kB)
Pierre Dillenbough.pdf (27,75 MB)
Rovaniemi KT 2017.pdf (1,01 MB)
Symposium FinEd-verkostossa tutkitaan.pdf (137,1 kB)
Symposium Opettajaopiskelijoiden 2000-luvun valmiudet pitkittäis- ja interventiotutkimusten tuloksien valossa.pdf (136,3 kB)
Symposium Oppimisen ekosysteemit - tie työelämään.pdf (135,7 kB)
Symposium Suhteessa maaillmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina.pdf (135,3 kB)
Symposium Suomalaisen opettajankoulutksen uudistuminen.pdf (135 kB)
Symposium weLearn tieto- ja viestintätekniikan käyttö alkuopetuksessa.pdf (138,6 kB)
TR1 Aikuis- ja ammattikasvatus.pdf (139,2 kB)
TR11 Korkeakoulututkimus.pdf (134,7 kB)
TR12 Koulutuksen arviointi.pdf (135,1 kB)
TR15 Luonto- ja seikkailukasvatus.pdf (137,7 kB)
TR16 Mediakasvatus.pdf (137,5 kB)
TR17 Metodologia ja metodit.pdf (135,6 kB)
TR18 Opettajankoulutuksen tutkimus ja kehittäminen.pdf (138,8 kB)
TR19 Perhetutkimus.pdf (135,7 kB)
TR2 Ammattillinen osaaminen ja kehittyminen.pdf (139,8 kB)
TR22 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa.pdf (140,2 kB)
TR23 Lapsinäkökulmainen tutkimus.pdf (139,6 kB)
TR25 Yrittäjyyskasvatus.pdf (137,2 kB)
TR3 Arktinen pedagogiikka.pdf (138,6 kB)
TR4 Inklusiivinen varhaiskasvatus.pdf (139 kB)
TR5 Ikäihmisten oppiminen.pdf (135,8 kB)
TR8 Kasvatussosiologia.pdf (137,4 kB)
TR9 Kestävää kehitystä edistävä kasvatus.pdf (136,4 kB)