Bookmark and Share


Ohjelma

Alla olevat otsikot on linkitetty suoraan YouTube-videoihin. 

Torstai 30. syyskuuta 2021, Lapin yliopisto
Paikka: Esko ja Asko -sali, F-siipi, Yliopistonkatu 8. 

09:00–9:15 Tervetuloa!

Avajaissanat: Rehtori Antti Syväjärvi

9.15–10.15 Päivän paini: Kenen palveluksessa tekniikka on?

Päivän painissa pureudutaan teknologiaan ja sen monimutkaiseen suhteeseen ihmiseen sekä yhteiskuntaan. Painijat haastavat toisiaan erilaisista teknologiaan ja sen moninaisiin rooleihin liittyvistä kysymyksistä. Päivän paini kysyy, kehitetäänkö tekniikkaa vastaamaan tarpeita, joita meille keinotekoisesti luodaan? Miten teknologiavastaisuutta voitaisiin vähentää? Entä kuka päättää, mihin ja miten tieteellistä tietoa sekä teknologiaa käytetään, ja mikä on tutkijan vastuu tässä prosessissa?

Mattotuomari: Professori Ari Sihvola (Aalto-yliopisto)
Painijat: Professori Tapio Ala-Nissilä (Aalto-yliopisto, Loughborough University) ja professori Jonna Häkkilä (Lapin yliopisto)


10:30–12:00 Taistelu terveellisestä ruuasta

Esitykset tarkastelevat näyttöön perustuvan tutkimustiedon, kokemustiedon ja erilaisten itseoppineiden eli “vaihtoehtoisten” terveysvaikuttajien välisiä konflikteja julkisuudessa, sosiaalisessa mediassa ja ravitsemusterapeutin vastaanotolla. Minkälaisia motiiveja eri toimijoilla on? Missä määrin ja millä tavoilla tiedeasiantuntijuutta tällä hetkellä haastetaan? Entä missä tilanteissa eri toimijat pyrkivät pikemminkin yhteistyöhön? Sessiossa pohditaan kokemustiedon ja asiantuntijatiedon suhdetta sekä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet maallikkotiedon ja itseoppineiden terveysvaikuttajien esiinnousun ja merkityksen kasvun.

Professori Piia Jallinoja (Tampereen yliopisto): Bloggareita, julkkiksia ja tutkijoita - ketkä hallitsevat keskusteluja terveellisestä ruokavaliosta?
Pääsihteeri, FT Ulla Järvi (Suomen tiedetoimittajain liitto): Tappava maito ja ihmeellinen inkivääri – kun media tulee ruokapöytään
Yliopistotutkija, dosentti Mikko Jauho (Helsingin yliopisto): Kokemustieto terveyskiistoissa julkisuudessa

12:15–13:15 Lounastauko

13:15–14:00 Lecture: Good or bad climate engineering?

Geoengineering also referred to as climate engineering, is deliberate and large-scale intervention of Earth’s climate system in order to mitigate climate warming. It has sometimes been portrayed as "too dangerous to study". But is it, and why? How much can we trust technological solutions to avoid climate disaster?

Research professor John Moore (Arctic Centre at the University of Lapland)

This part of the programme will be in English only / Tämä ohjelmaosio vain englanniksi.


14:15–16:00 Jääkö lapsi jalkoihin kasvatusvirtauksissa?

Sessiossa tarkastellaan ajankohtaisten kasvatusvirtausten taustoja ja niihin liittyviä odotuksia ihmisen kehityksen ja yksilöllisten piirteiden näkökulmasta. Uhkakuvien analyysissa nostetaan esille lasten kehityksen ja hyvinvoinnin huomioonoton asema päätöksenteossa, joka koskee heidän kasvuympäristöään kodista pidentyneeseen oppivelvollisuuteen asti. Sessiossa tarkastellaan lapsen maailmaa myös mediakasvatuksen ja leikillisen oppimisen näkökulmista ja pohditaan, miksi mediakasvatus on juuri nyt tärkeää. Mitä tarkoitetaan uusilla lukutaidoilla ja miksi oppimista tulisi tarkastella myös leikillisyyden valossa?

Lisäksi pohditaan kriittisesti lasten vapaa-ajan käytön ohjaukseen ja koulun pedagogiikkaan liittyviä muuttuvia käytänteitä: kenen ehdoilla lapsiurheilua toteutetaan? Session avainkysymys on, onko nykyisten kasvatusvirtausten taustalla riittävästi tutkimustietoa vai ovatko tavoitteet ja toimenpiteet suorastaan ristiriidassa tutkimustiedon kanssa? Missä määrin pedagogisten kokeilujen tuottama koulumenestys riippuu oppilaan synnynnäisestä temperamentista?

Professori, emerita, Lea Pulkkinen (Jyväskylän yliopisto): Mistä kasvatusvirtaukset tulevat ja mikä niissä on uhkaavaa?
Yliopistonlehtori, dosentti Marjaana Kangas (Lapin yliopisto): Tulevaisuus kuumottaa – onko mediakasvatuksesta apua? Entä miten leikki mahtuu kouluun?
Professori, emerita, Liisa Keltinkangas-Järvinen (Helsingin yliopisto): Onko koulu lapsen kehitystä vai pedagogisia kokeiluja varten?
Professori Hannu Itkonen (Jyväskylän yliopisto): Onko urheilu lasta vai lapsi urheilua varten? (stream)


14:1516:00 Kävellen käsitteitä - opastettu kävelykierros matkailututkimuksen saloihin

Lähtöpaikka: Rovaniemen kaupunginkirjasto, etupiha, Jorma Eton tie 6.

Opastetuilla kävelykierroksilla on matkailussa pitkät perinteet. Matkailututkijoiden vetämällä käsitekävelyllä tutustutaan Rovaniemen kaupunkikeskustaan ja paikalliskulttuuriin, ja osallistujat johdatellaan kävellyn lomassa ajankohtaisiin matkailuilmiöihin sekä matkailututkimuksen teoreettisiin keskusteluihin. Samalla osallistujia herätellään pohtimaan, millaisia uusia näkökulmia opastuskävely tarjoaa matkailutiedon tuottamiseen. Miten matkailumaisemassa liikkuminen, erilaiset aistihavainnot ja paikkaan liittyvät kokemukset vaikuttavat tiedon tuottamiseen ja sen välittämiseen? Entä onko jokin tieto arvokkaampaa tai hyödyllisempää kuin toinen?

Yliopistonlehtori Maria Hakkarainen (Lapin yliopisto)
Yliopistonlehtori Minni Haanpää (Lapin yliopisto)