Uutiset 2015

Uusi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma käynnistyy elokuussa

21.5.2015

Lapin yliopistossa käynnistyy elokuussa uusi, ajankohtaisiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun teemoihin liittyvä täydennyskoulutusohjelma. Yhteiskunta- ja oikeustieteellistä näkökulmaa yhdistävä koulutusohjelma antaa työelämässä tarvittavaa kokonaisvaltaista näkemystä ja osaamista erilaisissa ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa ja päätöksenteossa.

Käytännön työelämän tarpeista lähtevässä koulutusohjelmassa yhdistyvät ympäristöoikeuden, -sosiologian ja -johtamisen osaaminen. Ohjelmassa käsitellään muun muassa ympäristöjohtamista, ympäristönkäytön suunnitteluprosesseja, vaikuttamista ympäristöhankkeissa sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua.

Kouluttajina toimivat muun muassa asiantuntijat Lapin yliopiston oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnista. Koulutusohjelman kohderyhmiin kuuluvat maankäyttöön ja ympäristöön liittyvissä tehtävissä toimivat asiantuntijat, kuntien virkamiehet ja päättäjät sekä eri elinkeinojen harjoittajat.

Koulutusohjelma toteutetaan Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Kajaanin osalta käytännön toteutuksesta vastaa aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Koulutusohjelma on suunniteltu ESR-hankkeissa, joita ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Lähiopetuspäiviä järjestetään sekä Lapissa että Kainuussa, ja lisäksi koulutusohjelmassa kokoonnutaan yhteisiin lähiopetusseminaareihin. Koulutusohjelmassa laaditaan myös omaan työhön ja taustaorganisaation kehittämistarpeisiin liittyvä kehittämistehtävä asiantuntijoiden ohjauksessa.

Haku maksuttomaan koulutusohjelmaan päättyy 2. kesäkuuta 2015. Tarkemmat tiedot 30 opintopisteen laajuisesta täydennyskoulutusohjelmasta ja hakulomake löytyvät Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden nettisivuilta: ulapland.fi/ymparistovastuu.


Lisätietoja:

Heli Alaräisänen
Suunnittelija
Koulutus- ja kehittämispalvelut
Lapin yliopisto
p. 040 484 4393
heli.alaraisanen(at)ulapland.fi

Hannu Tikkanen
Suunnittelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
p.044 710 1631
hannu.tikkanen(at)aikopa.fi

ulapland.fi/ymparistovastuu


LaY/Viestintä/PS