Yhdessä tehden, oppien ja innostuen!

Innostavaa toimintaa lapsille ja nuorille tiedekasvatuksen parissa.

Yleistä

Lapin yliopiston LUMA-keskus Lappi innoittaa lapsia ja nuoria sekä tukee opettajien työtä. Yhteistyössä eri tahojen kanssa tuemme ja edistämme luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Kannustamme lapsia ja nuoria myös vapaa-ajallaan luonnontieteellisiin, matemaattiisiin ja teknologisiin harrastuksiin.

Toimimme koko Lapin alueella. Keskuksemme on osa LUMA-keskus Suomea. Verkostoon kuuluu 13 alueellista LUMA-keskusta. LUMA-keskus Lappi on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima paikallisorganisaatio koulujen, korkeakoulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla.

Lapin yliopiston LUMA-keskus noudattaa toiminnassaan LUMA-keskus Suomen yhteistä strategiaa.

Ajankohtaista
  • Löydä LUMA-keskus Suomen etäopetusmateriaalit, sekä sähköiset opetusmateriaalit!
  • Tutki ja varaa luokallesi lainattavia välineitä sekä ohjattuja työpajojamme.
  • Opettaja: LUMATIKKA-täydennyskoulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden matemaattisten ja pedagogisten taitojen kehittämiseen ja päivittämiseen opetushenkilöstölle varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin! Koulutuksessa avataan uusinta tutkimustietoa matematiikan didaktiikan ja lähitieteiden alueella, muodostetaan kokonaiskuvaa matematiikan taitojen kehittymisestä varhaislapsuudesta aikuisuuteen sekä perehdytään luokka-asteesta riippuen ajankohtaisiin teemoihin. Koulutusta tarjolla verkossa! Lue lisää: lumatikka.luma.fi
  • Seuraa tiedotuksiamme verkkosivuilla tai Facebookissa. Tervetuloa mukaan!
Ota yhteyttä
Seuraa meitä