Uutinen, kuvituskuva 3

Apurahoja oikeustieteilijöille

16.5.2017

​ Varsinais-Suomen käräjäoikeuden yhteydessä toimiva Heldtin stipendirahastosäätiö on myöntänyt oikeustieteiden tiedekunnan esityksestä kolme viidentuhannen euron apurahaa tiedekunnan väitöskirjatutkijoille Jenna Päläkselle, Anssi Kärjelle ja Jukka Ahtiselle.

Jenna Päläksen väitöstutkimuksessa tarkastellaan asiakkaansuojaa vertaissuhteessa tapahtuvassa resurssien jakamisessa, jota fasilitoi verkkopohjainen palvelualusta. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan jakamistalouden synnyttämiin systematisointitarpeisiin, sillä uudet yhteistoiminnan muodot muokkaavat sopimisen perusrakenteita, hämärtävät vaihdannan perinteisiä toimijarooleja sekä haastavat lainsäädännössä omaksuttujen sääntelyratkaisujen soveltumista uudenlaisiin sopimussuhteisiin. Lisäksi Päläksen tavoitteena on selvittää, millaisia oikeussuojatarpeita liittyy palvelualustan välityksellä tapahtuvaan vertaistoimijoiden väliseen sopimiseen erityisesti joukkorahoituksen näkökulmasta, ja millaisin keinoin näihin tarpeisiin kyetään vastaamaan.

Anssi Kärjen väitöstutkimuksessa käsitellään samastamista osakeyhtiössä. Toisin sanoen tarkoitus on selkeyttää, millä edellytyksillä osakeyhtiön määräysvallan käyttäjä voidaan asettaa vastuuseen yhtiön velvoitteista vastoin osakeyhtiölain periaatteita yhtiön erillisestä oikeushenkilöllisyydestä ja osakkeenomistajien rajoitetusta vastuusta. Aiheesta ei ole lainsäädäntöä, joten tutkimuksessa keskitytään analogisesti soveltuvien lainkohtien selvittämiseen samastamisopin kehittämiseksi. Samoin kehittämiseen haetaan apua oikeusvertailulla Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.

Jukka Ahtisen väitöstutkimuksessa tarkastellaan rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuuden merkitystä suomalaisessa rikosprosessissa lähtökohtaisesti asianajajan lojaalisuutena päämiestä kohtaan. Tutkimuskysymystä lähestytään rikosasian vastaajien avustamiseen vaikuttavan kokonaismerkityksen välityksellä - välttämättömänä osana oikeudenmukaista rikosprosessia. Asianajajan lojaalisuus avustettavaa kohtaan on keskeisimpiä edellytyksiä oikeudenmukaisessa rikosprosessissa. Tämä merkittävä kysymys ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut rikosprosessuaalisen tutkimuksen keskiössä. Asianajon lojaalisuutta ei ole tutkittu Suomessa väitöskirjatasoisesti aikaisemmin, joten tutkimus edustaa perustutkimusta keskeisimmillään.

LY/Viestintä/OT