Laura Jänis ja Jukka Tarkiainen
Laura Jänistä ja Jukka Tarkiaista kiinnostavat alkuperäiskansoihin liittyvät teemat.

Arktisen maailmanpolitiikan maisteriohjelmassa opiskelu on monitieteistä ja yllättävänkin käytännönläheistä

29.2.2024

Laura Jänis ja Jukka Tarkiainen ovat olleet tyytyväisiä syksyllä aloittamiinsa arktisen maailmanpolitiikan opintoihin. He uskovat, että opinnoista on hyötyä työelämässä, ja kannustavat kiinnostuneita hakemaan maisteriohjelmaan.

Teksti: Iikka Sorvali
Kuvat: Marko Junttila

– Maailmanpolitiikkaa katsotaan arktiselta alueelta, paikallisten ihmisten näkökulmasta, Laura Jänis kuvailee.

Arktisen maailmanpolitiikan maisteriohjelmaan pystyi hakemaan ensimmäistä kertaa Lapin yliopiston ulkopuolelta vuoden 2023 yhteishaussa. Maa- ja metsätalousministeriössä työskentelevä Jänis opiskelee töiden ohella.

– Vuosikurssimme kymmenen hengen porukassa on ihmisiä tosi erilaisista taustoista, ja se on tuonut opiskeluun rikkautta.

Hän kehuu ohjelmaa laadukkaaksi ja mielenkiintoiseksi.

– Tuntuu, että olen saanut jo nyt todella paljon opinnoista. Minua kiinnostivat erityisesti alkuperäiskansa- ja saamelaisasiat, ja olen oppinut niistä paljon uutta.

Arktinen maailmanpolitiikka -ohjelma on monitieteinen, ja siinä käsitellään alkuperäiskansoihin liittyvien asioiden lisäksi erityisesti ympäristökysymyksiä. Opinnoissa yhdistetään politiikantutkimusta, sosiologiaa, arktista antropologiaa, saamen- ja alkuperäiskansatutkimusta sekä ympäristötutkimusta.

Jänis nostaa esimerkiksi monitieteisyydestä Arctic International Relations -kurssin.

– Siinä oli erilaisia kriittisiä lähestymistapoja kansainvälisiin suhteisiin. Se oli todella kiinnostava ja varmasti hyödyllinen tulevaisuudessa.

Etäosallistuminen on helpottanut työn ohella opiskelua

Myös Jukka Tarkiainen on ollut tyytyväinen ohjelman opintoihin. Rajavartiolaitoksella työskentelevä Tarkiainen opiskelee työnsä ohella.

– Olen ollut töissä koko tämän ajan. Kursseja pitäneet professorit ovat ottaneet sen huomioon hyvin, ja etänäkin osallistuminen on onnistunut.

Jukka Tarkiainen

Opinnot ovat vastanneet Tarkiaisen mukaan hänen odotuksiaan. Kiinnostus opintoihin heräsi töiden lisäksi sukutaustan kautta.

– Olen kolttasaamelainen ja asunut täällä pohjoisessa. Mielenkiintoisimpia ovat olleet nämä alkuperäiskansojen hallintoon liittyvät teemat.

Hänen mukaansa opetus on ollut asiantuntevaa ja yllättävänkin käytännönläheistä, mutta uutta opittavaa on ollut paljon.

– Kun oma koulutustausta ei ole yhteiskuntatieteissä, niin ihan peruskäsitteistä alkaen kaikki on ollut uutta.

Myös Tarkiainen pitää yhtenä ohjelman vahvuuksista sitä, kuinka erilaisista taustoista opiskelijoita on. Ohjelman omien opintojen lisäksi muihin pääsee tutustumaan valinnaisilla kursseilla.

– Valinnaisilla kursseilla saattaa olla opiskelijoita kaikkialta maailmasta. On todella mielenkiintoista kuulla eri taustoista tulevilta, miten he näkevät maailmaa.

Opinnot avartavat ajatuksia ja näkökulmia

Laura Jänis

Ohjelman opiskelijoista moni opiskelee pääasiassa etänä, ja Jänis näkee asiassa myös varjopuolen.

– Se on haasteena, että ei välttämättä pääse tutustumaan kaikkiin kurssikavereihin kasvokkain, Jänis toteaa.

Sekä Jänis että Tarkiainen ovat varmoja, että opinnot tulevat hyödyttämään heitä työelämässä tulevaisuudessa. Tarkkoja suunnitelmia heillä ei vielä ole.

– Käyn tämän koulun ensin, mutta opinnot avartavat varmasti ajatuksiani ja näkökulmiani, Tarkiainen sanoo.

Molemmat opiskelijat suosittelevat maisteriohjelmaa siitä kiinnostuneille.

– Olen tosi innoissani tästä itse ja haluan kannustaa kaikkia hakemaan. Opinnot vaativat sen, että pystyy järjestämään ajan täyspäiväiselle opiskelulle, mutta se kannattaa ehdottomasti, Jänis rohkaisee.

Lisätietoa Arktisen maailmanpolitiikan -maisteriopinnoista