Ihmiset kulkevat lumisessa maisemassa jäällä ja nostavat käsillää npäiden yläpuolelle värikästä lakanaa.
Taidekeskuksessa esillä olleen taidemaalari Per Adden maalausten ja paikkakunnalle tärkeän joen merkitysten, rytmien ja vuodenaikojen värien innoittamat ryhmämaalaukset siirtyvät kulkueena Kaarasjoen jäälle Moottorikelkkaperformassia varten. Kuva: Timo Jokela, 2024.

Arktisen taidekasvatuksen kiertävän keskuksen kohtaamisissa syntyy uutta ymmärrystä taiteesta ja kestävyysmurroksesta

19.4.2024

Uudistava arktinen taidekasvatus on kahden Arktisen yliopiston temaattisen verkoston yhteistyöaloite.

Kestävän taiteen muotoilu -verkosto (Arctic Sustainable Art, Design and Visual Culture Education, ASAD) ja Arktisen lapset -verkosto (Children of the Arctic) ovat yhdistäneet voimiaan muuttuvan pohjoisen erityisolosuhteet huomioivan sekä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän taidekasvatuksen kehittämiseksi. 

Lapin yliopiston koordinoivan hankekokonaisuuden keskeisenä työvälineenä toimii Arktisen taidekasvatuksen kiertävä keskus, joka leiriytyi Kaarasjoella, Norjassa 8.–12. huhtikuuta 2024.

Mukana olevien sirkumpolaaristen yliopistojen tutkijoille, taiteilijoille ja taidekasvattajille kokonaisuus toimii arktisen taidekasvatuksen kehittämis- ja tutkimusalustana.  

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa toiminta kiinnittyy NACER -tutkijaryhmän tavoitteisiin.  Yliopistojen opiskelijoille kyseessä on kansainvälinen kurssi, joka käynnistetään etäopetuksena ja joka huipentuu valitussa paikassa kenttäkurssina toteutettavana taidetoimintana. 

Nykytaiteen menetelmiä ja pohjoisen tietämisen ja taitamisen perinnettä yhdistäen

Timo Jokela_kaiverrus_550x367.jpg
Pohjoisen ekokulttuurin ja nykytaiteen kohtaamisen tilanteita. Oma poromerkki ja ilmastoajatukset kaivertuvat poronsarveen, joka siirtyy yhteisen Laavu -installaation osaksi. Kuva: Timo Jokela, 2024.

Yliopistojen ohella toiminnassa on mukana partneriorganisaatioita, jotka tuovat akateemisen yhteistyön rinnalle oman erityisosaamisensa. Yhteisöjen tarpeisiin mukautuva tapahtuma toteutetaan vuosittain vaihtuvissa paikoissa eri puolilla arktista ja pohjoista aluetta.

– Yhteisöjen kanssa toimiminen on arvokasta, sillä se auttaa ymmärtämään pohjoisen ekokulttuurisen tietämisen tapoja. Kohtaamisista voi nousta uuttaa ymmärrystä ei vain taiteeseen vaan myös kestävyysmurroksen tavoitteluun, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja, professori Timo Jokela.

Paikalliselle asukkaille tapahtumat tarjoavat puolestaan mahdollisuuden kohdata nykytaiteen menetelmiä ja olla mukana tapahtumien tuloksena syntyvien teosten ja pop up -näyttelyiden luomisessa.  

– Keskeinen tavoite on nivoa yhteen nykytaiteen monimuotoisia ja luovia työskentelymenetelmiä ja pohjoisen tietämisen ja taitamisen perinnettä kestävällä tavalla uudistavan arktisen taiteen hengessä, Jokela jatkaa.

Kaarasjoella, Norjan saamelaisalueella, toteutetun toiminnan keskeinen paikallinen yhteistyötaho oli Saamelaisen nykytaiteen keskus (Sámi Dáiddaguovddáš) ja Kaarasjoen koulu. Lapin yliopiston lisäksi mukana tapahtumaa toteuttamassa olivat Uumajan yliopisto Ruotsista, Nord yliopisto Norjasta sekä Grönlannin yliopisto. Yliopiston ulkopuolisia partnereita olivat lisäksi monitaideyhdistys Piste Rovaniemeltä sekä taiteilija- ja sosiaalipsykologiyhdistys Siunissag Grönlannista.

Kaarasjoen tapahtuma toteutettiin Nordplus Horizontal 2023 rahoituksen ja Tanskan korkeakoulutus- ja tiedeministeriön tukeman Arktisen yliopiston tutkimus ja koulutus yhteistyörahoituksen 2022 turvin.  

Timo Jokela_pöytäliina_550x367.jpg
Perinteisen käsityön ja nykytaiteen rajatiloja. Värikkäillä langoilla kirjotaan monikielisiä tulevaisuustoiveita pöytäliinaan. Kuva: Timo Jokela, 2024.


Lisätietoja:

Timo Jokela
Professori, Lapin yliopisto
UArctic Chair of Art, Design and Culture, UArctic
timo.jokela(at)ulapland.fi