Arktinen maailmanpolitiikka_550x367.jpg
Kuva: Laura Junka-Aikio

Hae Arktisen maailmanpolitiikan maisteriopintoihin maaliskuun yhteishaussa!

14.3.2023

Arktisen maailmanpolitiikan maisteriopintoihin voi tänä vuonna hakeutua ensimmäistä kertaa suoraan myös Lapin yliopiston ulkopuolelta.

Arktinen maailmanpolitiikka on Lapin yliopiston uusi ja ajankohtainen maisteriopintokokonaisuus, jossa Arktisen alueen politiikkaa tarkastellaan osana globaalimuutoksia ja paikallisista lähtökohdista käsin. Opinnoissa perehdytään alueen kasvavan kansainvälisen merkityksen syihin ja seurauksiin, ja tarkastellaan arktisia yhteisöjä ja yhteiskuntia koskevia erityiskysymyksiä kriittisesti, erityisesti ympäristö- ja alkuperäiskansanäkökulmat huomioiden.

Opiskelija on monitieteisissä opinnoissa mukana rakentamassa uusia lähestymistapoja maailmanpolitiikkaan ja saa vahvan arktisen alueen erityisasiantuntemuksen. Opetuksesta vastaavat professorit Rauna Kuokkanen (alkuperäiskansatukimus), Laura Junka-Aikio (pohjoinen politiikka ja hallinta), Julian Reid (kansainväliset suhteet), Florian Stammler (arktinen antropologia), Jarno Valkonen (ympäristösosiologia) ja Sanna Valkonen (saamentutkimus). Valinnaiset kurssit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää opintoja omien tavoitteiden mukaisesti.

Tarkemmat tiedot opinnoista ja hakuehdoista löydät täältä: Arktinen maailmanpolitiikka, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v) - Opintopolku

Opintoihin voi hakea yhteishaussa 30.3.2023 mennessä!

Lisätietoja:
Laura Junka-Aikio, laura.junka-aikio@ulapland.fi