Yhteiskunta
 
greenoffice_web.jpg

Lapin yliopisto menestyi WWF:n Green Office -auditoinnissa

9.6.2020

Lapin yliopisto läpäisi huhtikuussa 2020 WWF:n Green Office -auditoinnin ja saa näin ollen jatkaa Green Office -merkin käyttöä toiminnassaan. Merkin käyttöoikeus on myönnetty Lapin yliopiston pääkampukselle 30.3.2017 ja prosessiin kuuluu, että ympäristöasioiden tila tarkastetaan kolmen vuoden välein tehtävässä auditoinnissa.

Suomen Green Office -verkostoon kuuluu yli 150 organisaatiota, ja mukana on myös useita korkeakouluja. Lapin yliopiston Green Office -yhteyshenkilö Hanne Alajoutsijärven mukaan verkostossa mukanaololla Lapin yliopisto pyrkii vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja arktisen alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen.

Auditointiraportissa arvioidaan Green Office -kriteerien toteutumista ja annetaan kehitysehdotuksia. Tuoreen raportin mukaan ympäristöystävällisestä toiminnasta on tullut jo luonteva osa Lapin yliopiston toimintakulttuuria. Tästä työstä Alajoutsijärvi välittää erityiskiitoksen henkilökunnalle ja opiskelijoille.

– Jokaisen yliopistolaisen tekemät arjen valinnat – pienet ja suuret – ovat tässä työssä merkityksellisiä. Ympäristötyön keskiössä on ollut yliopistollemme ominainen yhteisöllisyys ja vahva yhdessä tekeminen, sen tuloksena olemme saaneet paljon aikaiseksi, Alajoutsijärvi kertoo.

Alajoutsijärvi jatkaa, että suuret kiitokset kuuluvat myös keskeisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat omalla toiminnallaan mahdollistaneet yliopistolaisten oikeat valinnat.

– Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, kiinteistöhuollon, SOL:in, ravintolapalveluiden ja Lapin yliopiston ylioppilaskunnan määrätietoinen toiminta ympäristöasioiden kehittämiseksi on ollut keskeinen edellytys uusien toimenpiteiden ideoimisessa ja toteuttamisessa.

Päivitettävä ympäristöohjelma toiminnan tukena

 Green Office -toiminnan tueksi yliopistolle on laadittu kolmen vuoden välein päivitettävä ympäristöohjelma. Ohjelmassa kerrotaan keskeiset ympäristöperiaatteet sekä tavoitteet ja käytännön toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. (Tutustu tarkemmin ympäristöohjelmaan tästä.)

Auditoinnista saadun palautteen perusteella uuden ohjelman sisältöön tulee jotain vanhaa ja jotain uutta. Hyväksi havaitut toimintaperiaatteet pysyvät pääosin ennallaan. Energian- ja vedenkulutusta sekä polttokelpoisen jätteen syntymistä pyritään entisestään vähentämään. Ohjelmaan liittyviä viestintätoimia ja erityisesti yliopiston johdon kanssa tehtävää yhteistyötä puolestaan lisätään.

– Auditoinnissa ehdotettiin, että tulevaisuudessa olisi hyvä tavoitella entistä tiiviimpää yhteistyötä yliopiston uuden johdon kanssa. Tämä on haaste, jonka me otamme mielellämme vastaan, toteaa Lapin yliopiston tutkimuksen vararehtori ja yliopiston ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Osmo Rätti.

Mikä Green Office?

Green Office on WWF Suomen kehittämä käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. Toiminnan tavoitteena on pienentää askel kerrallaan omaa ekologista jalanjälkeä sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjä osallistuen näin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Green Officen avulla voidaan saavuttaa monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ympäristöjärjestelmä huomioi ekologisuuden lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnin ja taloudelliset näkökulmat.

Lapin yliopiston ympäristötoimintaa edistää Green Office -tiimi, johon kuuluu edustajia eri tiedekunnista, yksiköistä, ainejärjestöistä, ylioppilaskunnasta ja kampuksen palveluntuottajilta.

Lisätietoja:
Lapin yliopiston Green Office -yhteyshenkilö
Hanne Alajoutsijärvi, toimitilasuunnittelija
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
040 484 4070