Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopisto menestynyt keskimääräistä paremmin EU:n Horisontti 2020 -hankerahoituksen hakemisessa

21.12.2020

Ennakkotietojen mukaan Lapin yliopisto on menestynyt EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hankerahoituksen hakemisessa paremmin kuin muut suomalaiset yliopistot. Kaikkien suomalaisyliopistojen keskimääräinen onnistumisprosentti hakemuksissa on vajaa 13, kun taas Lapin yliopiston onnistutumisprosentti on 18,2.

Lapin yliopisto on panostanut viime vuosina tutkimustoiminnan kehittämiseen ja erityisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen hankinnan tehostamiseen muun muassa kehittämällä TKI-palveluita. Vuonna 2016 tutkimuksen tukipalvelut järjestettiin keskitetysti johdetuksi palvelukokonaisuudeksi, jonka tavoitteena on palvella kaikkia tutkimusyksiköitä mahdollisimman monipuolisesti ja eri rahoitusinstrumenttien erityispiirteet huomioiden. Lisäksi kilpaillun, erityisesti kansainvälisen, tutkimusrahoituksen hankintaa on edistetty kehittämällä tutkimushakemusten laatua, parantamalla vaikuttamismahdollisuuksia rahoitusohjelmien valmisteluun sekä perustamalla rahoituksen hankinnan tueksi Horisontti-sparrausryhmä.

Tutkimuksen tukipalveluyksikköön tehdyt panostukset ovat näkyneet kasvuna sekä hakemusaktiivisuudessa että hyväksyttyjen hakemusten ja hankerahoituksen määrässä. Yksi esimerkki tästä on EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan jätettyjen hankehakemusten onnistumisprosentti, joka ennakkotietojen perusteella on Lapin yliopistolla parempi kuin muilla suomalaisilla organisaatioilla. Kaikkien suomalaisorganisaatioiden keskimääräinen onnistumisprosentti on vajaa 15. Suomen yliopistojen osalta luku on tätä alhaisempi, vajaa 13 %. Joukossa on kuitenkin kaksi paremmilla prosenteilla: Helsingin yliopisto (15,4 %) ja Lapin yliopisto (18,2 %).

Tutkimuksen tukipalveluja kehitetään edelleen yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Korkeakoulujen yhteinen TKI-palveluyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. Uusia Lapin korkeakoulujen yhteisiä tuki- ja hallintopalveluja johdetaan keskitetysti, mutta palvelut tuotetaan hajautetusti ja tarvelähtöisesti Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.

Lisätietoja suomalaisten organisaatioiden osallistumisesta EU:n tutkimusrahoituksen hakemiseen ja menestymisestä niissä Eija Aurasen kirjoituksessa Sivistan blogissa.

Lisätietoja:
Tutkimusvararehtori Osmo Rätti
P. 0400 138 804
etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi