uutiskuva_3.jpg

Lapin yliopisto saa tohtorikoulutuksen pilotoinnissa 11 väitöskirjatutkijan paikkaa

9.2.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lapin yliopistolle 11 väitöskirjatutkijan paikkaa osana tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointia. Kolmivuotisten työsuhteiden rahoitus on yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Lapin yliopisto koordinoi monitieteistä sosiaalipalvelujen tohtorikoulutuspilottia.

Lapin yliopistolle myönnetyt paikat sijoittuvat seuraaviin tutkimusalakohtaisiin tohtorikoulutuksen pilotteihin:

  • Interdisciplinary Doctoral School of Social Services: 6 väitöskirjatutkijan paikkaa, 1 530 000 euroa
  • Kestävyysmurros (Sustainability Transformations): 4 väitöskirjatutkijan paikkaa, 1 020 000 euroa
  • EDUCA Flagship doctoral school pilot project: 1 väitöskirjatutkijan paikka, 255 000 euroa

Monitieteinen sosiaalipalvelujen tohtorikoulutuspilotti

Monitieteistä sosiaalipalvelujen tohtorikoulutuspilottia koordinoidaan Lapin yliopistosta käsin professori Merja Laitisen johdolla. Monitieteinen sosiaalipalvelujen tohtorikoulutuspilotti sijoittui arvioinnissa jaetulle ensimmäiselle sijalle yhdessä Kestävyysmurroksen pilotin kanssa. Arviointipaneeli kiitti sosiaalipalvelujen tohtorikoulutuspilotin suunnitelman erinomaisuutta, ajankohtaisuutta ja merkittävyyttä sekä konsortion asiantuntijuutta ja vahvaa verkostoa.

– Tohtorikoulutuspilotti käsittelee ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalipalvelujen peruskysymyksiä 360 asteen lähestymistavalla, joka on monialainen ja monitasoinen, Laitinen kuvailee.

Ohjelma kattaa sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen lisäksi myös hallinnon ja johtamisen, digitaalisten siirtymien, oikeudellisten kysymysten ja monitieteisen yhteistyön näkökulmat sekä niihin kytkeytyvät tutkimusalat. DocSoc360-pilottiin osallistuvat Lapin yliopistosta yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnat. Konsortiolle myönnettiin yhteensä 34 tohtorikoulutuspaikkaa. Lapin yliopiston lisäksi mukana ovat myös Vaasan, Helsingin, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot.

Kestävyysmurros ja EDUCA

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa Kestävyysmurroksen tohtorikoulutuspilotissa Sustrassa ovat mukana Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekunnat, joihin myönnettiin yhteensä neljä tohtorikoulutuspaikkaa.

– Tavoitteena on monitieteisesti lisätä kestävyysmurroksen edistämisessä tarvittavaa osaamista. Tarve on suuri, sillä ilmaston keskilämpötilassa on ylitetty 1,5 asteen raja, luontokato pahenee kaikkialla, myös Suomessa, ja kriittisistä luonnonvaroista tulee pula, professori Ilkka Ratinen sanoo.

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa EDUCA lippulaivan tohtorikoulutuspilotissa Lapin yliopistosta on mukana kasvatustieteiden tiedekunta yhdellä paikalla.

Merkittävä lisärahoitus Lapin yliopiston tohtorikoulutukselle

Lapin yliopiston tutkimusvararehtori Soili Nystén-Haarala iloitsee Lapin yliopiston menestyksestä tohtorikoulutuspilottihaussa ja toteaa, että kyseessä on merkittävä lisärahoitus Lapin yliopiston tohtorikoulutukselle seuraavien kolmen vuoden aikana.

– Käynnistyvien pilottien myötä saamme paitsi rahoitettuja paikkoja uusille väitöskirjatutkijoille, testaamme samalla myös tohtorikoulutuksen uudistamiseen ja nopeuttamiseen tähtääviä toimintamalleja ja käytänteitä, Nystén-Haarala toteaa.

Tausta: Tohtorikoulutuksen pilotointi 2024–2027

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin. Rahoitus käytetään palkka-, ohjaus- ja tutkimuskuluina 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Ministeriön osoittamilla määrärahoilla toteutetaan yhteensä 15 tutkimusalakohtaista tohtorikoulutuksen pilottia, jotka yliopistovetoiset konsortiot toteuttavat. Tavoitteena on lisätä tohtoreiden työllistymistä yhä laajemmin yhteiskunnan eri sektoreille. Rekrytointi tohtorikoulutuksen pilottien väitöskirjatutkijapaikkoihin avataan myöhemmin tänä vuonna uusille väitöskirjatutkijoille.

Lisätietoja

Merja Laitinen, professori, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 509 2153
Soili Nystén-Haarala, tutkimusvararehtori, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4063