Puuton tunturimaisema, jossa näkyy myös poroaita.
Kuva: Matti Kantola

Lapin yliopiston johtamalle hankekonsortiolle miljoonarahoitus oikeudenmukaisen vihreän siirtymän tutkimukseen

13.9.2023

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt yhteensä 27 miljoonaa euroa rahoitusta kymmenelle hankekokonaisuudelle, jotka liittyvät oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen. Yksi rahoituksen saaneista hankkeista on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yliopistotutkijan Tanja Joonan johtama REBOUND-hanke.

REBOUND (Uudet rajat kohti resilienttiä ja oikeudenmukaista yhteistä arktista tulevaisuutta) on ensimmäinen Lapin yliopiston koordinoima hanke, jolle on myönnetty STN rahoitusta. Hankkeen kesto on 3+3 vuotta eli toinen rahoituskausi haetaan erikseen. Ensimmäisen kolmivuotiskauden rahoitus REBOUND-hankekokonaisuudelle on noin 2,7, miljoonaa euroa ja toisen kauden rahoitus korkeintaan kaksi kertaa ensimmäisen rahoituskauden suuruinen. 

Tanja Joonan mukaan hankkeella vastataan ilmastonmuutoksesta, biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja niihin liittyvistä maankäytön muutoksista johtuviin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin. 

– Esitämme, että oikeudenmukaisen vihreän siirtymän onnistumiseen tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä "oikeudenmukaisuus" tarkoittaa eri toimijoiden näkökulmasta: miten riskit, hyödyt ja haitat jakautuvat ja miten ne huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa, Joona kertoo.

550x367 joona_tanja_kuvaaja Santeri Happonen.jpg
REBOUND-hankekonsortiota johtaa yliopistotutkija Tanja Joona Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta. Kuva: Santeri Happonen

Hanke on rakennettu poikkitieteellisesti ja lähtökohta on, että yhteissuunnittelun keinoin voidaan paremmin vastata ilmaston- ja ympäristönmuutokseen ja niihin liittyviin maankäytön haasteisiin, ja siten edistää sosioekologista resilienssiä, eli taitoa sopeutua muutoksiin. 

REBOUNDin keskeinen tavoite on myös perustaa uusi rajapintaorganisaatio, joka toimii eri tieteenalojen, organisaatioiden ja sidosryhmien välillä. Uudella toimintamallilla mahdollistetaan tiedon ja yhteistyön siirtyminen luontevasti eri ryhmien välillä sekä edesautetaan monimutkaisten ongelmien ratkaisua.

Tutkimuksen painopiste on Pohjois-Suomessa, jossa kansallisten ilmastotavoitteiden ja muuttuneen geopoliittisen tilanteen aiheuttama energiapolittiinen ja maankäytön muutos on selvästi nähtävillä paikallisella tasolla. 

Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Helsingin yliopisto. 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osuudesta vastaa professori Jonna Häkkilä ja kasvatustieteiden tiedekunnan osuudesta professori Pigga Keskitalo. Hankkeen vuorovaikutus- ja viestintävastaavana toimii Arktisen keskuksen tiedetoimittaja Ari Laakso.

Lisätietoja: 

Konsortion johtaja: Tanja Joona, tanja.joona(at)ulapland.fi, p. 040 484 4283
Taiteiden tiedekunta: Jonna Häkkilä, jonna.hakkila(at)ulapland.fi
Kasvatustieteiden tiedekunta: Pigga Keskitalo, pigga.keskitalo(at)ulapland.fi
Vuorovaikutusvastaava: Ari Laakso, ari.laakso(at)ulapland.fi

Rahoituspäätökset: JUST ENERGY
Rahoituspäätökset: JUST TRANSITION