Käsi pitelee muovikuutiota puukappaleen yllä. Kuva: Siiri Paananen.
Kuva: Siiri Paananen.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnalle 600 000 euron EU-rahoitus muovien kiertotalouden tutkimukseen

22.9.2022

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnalle on myönnetty 600 000 euron tutkimusrahoitus osana EU:n rahoittamaa PlastLIFE-hanketta. Hankkeessa tarkastellaan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta erityisesti muovien vähentämisen ja kierrättämisen tehostamisen näkökulmista. Taiteiden tiedekunnan osuus keskittyy muun muassa muotoiluratkaisuihin muovin määrän vähentämisessä sekä muovia korvaavien materiaalien testaamiseen.

Laajassa PlastLIFE-hankkeessa laaja joukko tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, julkisen sektorin toimijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä kehittää yhdessä keinoja, joilla voitaisiin vähentää muovien aiheuttamia ympäristöhaittoja, roskaantumista ja turhaa kulutusta, tehostaa muovijätteen kierrätystä ja kierrätysmuovien hyödyntämistä, löytää muoveja korvaavia materiaaleja ja ratkaisuja sekä kehittää haitallisten aineiden analytiikkaa ja riskinarviointia.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tutkijat tarkastelevat hankkeessa esimerkiksi sitä, miten muotoilun avulla voitaisiin vähentää muovin määrää, sekä testaavat muovia korvaavia materiaaleja. Muotoiluntutkimus kohdistuu esimerkiksi pakkausten suunnitteluun ja siihen, millaisilla muotoiluratkaisuilla kuluttajat voivat helposti erotella erilaiset materiaalit toisistaan kierrätystä varten. Lisäksi tutkitaan, miten ihmisten kulutuskäyttäytymiseen voitaisiin vaikuttaa. Lapin yliopiston osuutta hankkeessa johtaa teollisen muotoilun professori Jonna Häkkilä.

– Pystymme hyödyntämään tässä hankkeessa Lapin yliopiston teollisen muotoilun monipuolista osaamista, jossa yhdistyvät tuotemuotoilu, palvelumuotoilu ja vuorovaikutussuunnittelu. On hienoa päästä suunnittelemaan konkreettisia ratkaisuja kestävän kehityksen parissa. Kestävä muotoilu tukee erinomaisesti myös tiedekunnan strategisia arktisen taiteen ja muotoilun teemoja, Häkkilä toteaa.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) luotsaama PlastLIFE SIP -hanke kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan, ja sen kokonaisbudjetti on noin 20 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Seitsenvuotinen hanke käynnistyy tammikuussa 2023 ja jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka. Konsortiossa ovat mukana SYKEn ja ympäristöministeriön lisäksi Aalto-yliopisto, Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Kuljetusliike Vaahterinen Oy, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Muovipoli Oy, Oy Orthex Finland Ab, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plastone Oy, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Turun yliopiston Brahea-keskus.

Lisätietoja:
Teollisen muotoilun professori Jonna Häkkilä, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi, p. 040 864 3328
Yliopistotutkija Ashley Colley, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi, p. 040 590 6669
PlastLIFE SIP -hankekonsortiosta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) verkkosivuilla