Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hylkää Lauri Törhösen väitöskirjan

14.12.2023

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.12.2023 päättänyt antaa Lauri Törhösen väitöskirjalle arvosanan hylätty. Tiedekuntaneuvosto on arvioinut väitöskirjaa ja tarkastellut väitöstä, väitöstilaisuutta sekä näistä annettuja lausuntoja kokonaisuutena.

– Tieteen vapauteen kuuluu esittää uusia ja yllättäviä näkökulmia, kuten myös esitarkastajat ovat osoittaneet. Tiedekuntaneuvosto on tehnyt ratkaisun huolellisen ja perusteellisen harkinnan jälkeen ja päätynyt hylkäävään päätökseen. Perustelemme päätöstä sillä, että kyseessä oleva työ ei täytä väitöskirjalle asetettuja kriteerejä, Lapin yliopiston dekaani ja tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja Satu Miettinen sanoo.

Tiedekuntaneuvosto arvostelee kaikki taiteiden tiedekunnan pro gradu -työt ja väitöskirjat.

– Tiedekuntaneuvosto on myöntänyt Törhöselle väitösluvan esitarkastajien antamien lausuntojen perusteella, ja lausunnot puolsivat väittelylupaa. Perehdyttyään materiaaliin kokonaisuutena tiedekuntaneuvosto on nyt tehnyt asiassa hylkäävän päätöksen. Käynnissä olevat hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelyprosessit eli HTK-prosessit eivät keskeydy tiedekuntaneuvoston päätöksen takia, Miettinen kertoo.

Taiteiden tiedekunnan väitöstöiden ohjausprosessia ryhdytään kehittämään heti ensi vuoden alusta. Tavoitteena on lisätä väittelijän turvaa, jotta hän voi varmistua, että väitös täyttää työn laadulle asetettavat vaatimukset jo ennen esitarkastusta.

– Haluamme parantaa väitöskirjojen ohjausprosessia entisestään. Olemme sitoutuneita hyvään tieteelliseen käytäntöön ja odotamme edelleen opiskelijoilta ja jatko-opiskelijoilta tieteellistä lähestymistapaa, Miettinen summaa.

Lapin yliopistoyhteisö keskustelee seuraavan kerran teemasta maanantaina 18.12.

Tiedekuntaneuvoston päätöksestä voi tehdä oikaisupyynnön kahden viikon ajan.

Näin väitösprosessi etenee käytännössä

Väitöskirjan tarkastusprosessi muodostuu esitarkastuksesta, väitöstilaisuudesta ja väitöksen arvioinnista tiedekuntaneuvostossa.

Väitöskirjan esitarkastusprosessin aloittamiseksi ohjaaja ilmoittaa, että väitöstyö on valmis. Väitöskirjatutkija toimittaa väitöskirjakäsikirjoituksensa tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Tiedekuntaneuvosto myöntää väitösluvan esitarkastajien antamien lausuntojen perusteella ja nimeää väitöstyölle vastaväittäjän. Väitöslupa myönnetään vain, mikäli esitarkastajien antamat lausunnot puoltavat sen antamista.

Väitöstilaisuus on keskeinen osa väitöskirjan tarkastusta ja käydään väittelijän ja vastaväittäjän vuoropuheluna. Väitöstilaisuuden päätteeksi vastaväittäjä antaa loppulausunnon ja kertoo, esittääkö hän väitöskirjaa tiedekunnalle hyväksyttäväksi.

Väitöstilaisuuden jälkeen tiedekuntaneuvosto arvostelee väitöskirjan. Tiedekuntaneuvosto hylkää, hyväksyy tai hyväksyy kiittäen väitöksen.

Lisätietoja:

Satu Miettinen
Taiteiden tiedekunnan dekaani
Lapin yliopisto
+358 40 484 4367
satu.miettinen(at)ulapland.fi

Katso tästä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan väitöskirjojen arvosteluasteikko