Piirretty kuva, jossa suuri ihmisryhmä kävelee siltaa pitkin ja taustalla paistaa aurinko

Maahanmuuttajaopiskelijoiden opintopolkuihin uusia siltoja jatko-opintoihin ja työelämään

31.5.2021

”Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla” -hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Hanke toteutetaan laajalla lappilaisella verkostolla, ja Lapin yliopiston tehtävänä on kehittää erityisesti opiskelu- ja työelämämentorointia.

Hankkeen päätavoite on maahanmuuttajien siirtymävaiheiden tukitoimien kehittäminen, huomioiden nivelvaiheen siirtymät opintoihin ja työelämään opintojen alku- ja loppuvaiheissa sekä siirtymät työelämään opintojen aikana. Hankkeessa edistetään myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden siirtymä- ja koulutuspolkuja. Toiminta kattaa kohderyhmien koulutuksen aina aikuisten perusopetuksesta ja toisen asteen ammatillisista opinnoista korkeakoulutukseen sekä maisteritutkinnon jälkeisiin jatko-opintoihin ja työelämään. Toimenpiteidensä kautta Silta-hanke kytkeytyy tiiviisti myös Lapin liiton koordinoimaan veto- ja pitovoiman kokonaisuuteen.

– Hankkeen keskiössä on myös henkilöstön osaamisen vahvistaminen ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tukemisessa. Toisella asteella opintojen suunnittelu ja toteutus sekä oppimisen tukitoimet toteutetaan Lappiassa, REDUssa ja Peräpohjolan Opistossa moniammatillisena tiimityönä, johon osallistuvat opiskelija, oma-ohjaaja, opinto-ohjaaja ja suomen kielen opettaja. Korkeakoulujen ohjaus- ja neuvontahenkilöstön osaamista laajennetaan kansainvälisten koulutusjärjestelmien ja tutkintojen tuntemuksessa, kertoo projektipäällikkö Susanna Kouri Lappialta.

Lapin yliopiston roolina on kehittää opiskelu- ja työelämämentorointia, jossa työelämän kokemusosaamisen kautta siirretään tietoa ja kokemuksia opiskelijalle opiskelun ja työllistymisen tueksi. Keskeisiä teemoja ovat työelämävalmiudet ja niiden oppiminen, oman ammattialan käsitteet ja kulttuuritietoisuus, oman alan työllistymismahdollisuudet, urapolut ja hakeutuminen työelämään ja kestävän kehityksen periaatteet tulevassa työssä. Lisäksi yliopistossa kootaan työelämälle tietopaketteja kulttuuritietoisuudesta ja tukee maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä opintojen aikana ja niiden jälkeen. Toimenpiteitä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Koulutus- ja kehittämispalveluiden, Kielikeskuksen ja Opetus- ja oppimispalveluiden kanssa.

Yhteiskehittäminen viiden lappilaisen oppilaitoksen kesken vahvistaa lappilaista koulutuskumppanuutta sekä rakentaa siltaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden sujuville siirtymille koulutusasteelta toiselle opiskelijan tilanteen ja taustat huomioiden. Silta-hankkeen päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, ja osatoteuttajina ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry.

Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 878 562 euroa. Hanke toteutetaan 1.4.2021 – 31.3.2023.

Lisätietoja:

Lue lisää hankkeesta ja sen toimenpiteistä Lappian uutisesta ”Maahanmuuttajaopiskelijoiden opintopolkuihin uusia siltoja jatko-opintoihin ja työelämään”

Hanketiedot Lappian verkkosivuilla

Susanna Kouri
projektipäällikkö
puh. 040 510 4137
susanna.kouri(at)lappia.fi

Outi Kugapi
Projektikoordinaattori
Koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin yliopisto
puh. 040 484 4050
outi.kugapi(at)ulapland.fi

Silta_logopalkki + eu ja ely_web.jpg