Uutinen, kuvituskuva 1

Matkailututkimukselle 1,5 miljoonan rahoitus kulttuurisensitiivisen matkailun kehittämiseen

25.6.2018

Lapin yliopiston matkailututkimuksen koordinoima ”ARCTISEN – Culturally Sensitive Tourism in the Arctic” -hanke on saanut rahoituksen Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020 -rahastolta. 3-vuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 1.455.547,88 €.

ARCTISEN-hankkeessa edistetään kulttuurisensitiivistä arktista matkailua. Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä matkailua, joka edistää mm. kulttuurienvälistä ymmärrystä, kunnioitusta ja yhteistyötä sekä mahdollistaa omaa kulttuuria koskevan päätäntävallan.

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueella toimivien pk-yritysten kulttuurisensitiivisen matkailun osaamista ja muodostaa keskeisten toimijoiden liiketoimintaklusteri. Käytännön tasolla hankkeessa kehitetään mm. sähköisiä työkalupakkeja kulttuurisensitiivisestä matkailusta ja uusia kulttuurisensitiivisiä matkailutuotteita.

Hankkeen yhteistyökumppanit tulevat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Kanadasta ja Grönlannista. Mukana ovat Norjasta Arctic University of Norway ja NordNorsk Reiseliv as, University of Waterloo Kanadasta, World Indigenous Tourism Alliance (WINTA), Aalborg University Tanskasta sekä Ruotsista Ájtte-saamelaismuseo ja Umeå University.


Lisätietoja:
Monika Lüthje, hankkeen vastuullinen johtaja
monika.luthje@ulapland.fi
040 4844 198

Tarkemmat tiedot rahoituksen saaneista hankkeista NPA-ohjelman verkkosivuilta:
http://www.interreg-npa.eu/news/fifth-call-project-decisions/