nätti-jussi.jpg

Nätti-Jussi aikalaisten silmin

21.3.2019

Olli Tiuraniemen, Mari Maasillan ja Raimo Keräsen toimittama Nätti-Jussi – elämä ja tarinat -kirja nostaa esille Pohjolan tunnetuimman jätkän, Nätti-Jussin persoonan ja elämäntarinan aikalaisten, tutkijoiden ja ennen julkaisemattomien valokuvien kautta.

Juho Vihtori Nätti eli Nätti-Jussi (1890–1964) oli Lapin metsien ikijätkä ja tarinankertojalegenda. Suuren yleisön mielikuvat Karstulassa syntyneestä ja Lappiin muuttaneesta Nätti-Jussista pohjautuvat pitkälti hänestä kertoviin tarinoihin, joissa todellisuus ja fiktio sekoittuvat toisiinsa. Sen sijaan hänen elämänvaiheensa ovat jääneet useimmille tuntemattomiksi ja vaille julkista huomiota.

Nätti-Jussi kierteli vuosikymmenet Lapin savotoilla ja taloissa tienaten elantonsa metsä- ja sekatöillä. Hän muutti kirjoille Rovaniemen seurakuntaan vuonna 1931, jonka jälkeen hän vietti suurimman osan elämästään Alakemijokivarren kylissä Muurolassa, Jaatilassa, Pisalla ja Leipeellä. Metsätöissä hän kierteli lisäksi Tervolassa ja muuallakin Lapissa Petsamoa myöten.

Nätti-Jussista kasvoi myyttinen ikijätkä liioittelevien tarinoidensa ansiosta, mutta kaikki tarinat eivät suinkaan ole hänen itsensä kertomia. Myös muut kasvattivat legendaa tarinoilla, jotka laitettiin hänen nimiinsä. Tarinat elävät edelleen vahvasti ja leviävät esimerkiksi useissa kaskukirjoissa ja myös kansan suussa, vaikka kertojan kuolemasta on kulunut jo yli puoli vuosisataa.

Matti Ansala, Raimo Keränen ja Olli Tiuraniemi ovat haastatelleet kirjaa varten vuosina 2016-2018 yhteensä 46 henkilöä. Mukana on myös yhdeksäntoista naista, joiden haastattelut nostavat esille uuden näkökulman Jussin persoonaan. Naiset ovat avanneet Nätti-Jussin persoonaa siltä osin, millainen hän oli lasten ja jokivarren kylien emäntien mielestä ja millainen hänen asemansa oli jokivarren taloissa. Nämä haastattelut pehmentävät kuvaa Nätti-Jussista ja antavat siihen uusia inhimillisiä piirteitä verrattuna hänestä aiemmin kerrottuihin tarinoihin.

Kirjan ensimmäinen osa keskittyy Juho Vihtori Nätin elämänvaiheisiin. Sen jokainen luku alkaa dokumentaarisella osuudella, minkä jälkeen kirjaan on valittu haastateltavien kertomia muistoja ja tarinoita, jotka liittyvät Nätti-Jussin elämään, metsätyöhön, tarinankerrontaan, vanhuudenpäiviin ja hänen ulkoiseen olemukseensa. Ensimmäinen osa päättyy Olli Sandströmin kirjoittamaan lukuun Lapin metsätöiden kehittymisestä.

Kirjan toinen osa koostuu tutkijoiden kirjoittamista teksteistä, jotka liittävät Nätti-Jussin tarinat suomalaiseen kertomusperinteeseen ja valottavat tarinoiden naiskuvaa, maskuliinisuutta ja alkoholinkäyttöä. Lisäksi Nätti-Jussia tarkastellaan hänestä kirjoitettujen lehtijuttujen kautta. Osassa kirjoittavat Pasi Enges, Pälvi Rantala, Olli Häyrynen, Tarja Orjasniemi ja Mari Maasilta. Kirjoittajat edustavat sosiaalitutkimusta, mediatutkimusta, kulttuurihistoriaa ja folkloristiikkaa ja kukin kirjoittaja osallistuu tekstillään oman alansa teoreettiseen keskusteluun.

Kirjan aiemmin julkaisematonta aineistoa ovat myös savotan kassanhoitajan, kasööri Matti Körkön (1910–1977) valokuvat, jotka on otettu pääosin Rovaniemen maalaiskunnan kylien alueella 1920–1950-luvuilla. Valokuvissa kuvataan Kemijokivarren kylien elämää: metsätyömiehiä ja kyläläisiä omissa toimissaan, juhlissa ja vapaa-aikana. Henkilökuvien joukossa on pari kuvaa myös Nätti-Jussista sekä ryhmäkuvia, joissa hän on mukana.

Kirja on osa suurempaa Lions Club Rovaniemi/Alakemijoen toteuttamaa tiedettä ja taidetta yhdistävää hankekokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tuoda esille ja tallentaa metsätyön historiaa ja savottakulttuuria. Hankkeessa on kerätty perusaineistoa, joka koostuu aikalaishaastatteluista, asiakirjoista, lehtiartikkeleista, kirjallisista aineistoista, äänitteistä, valokuvista ja filmimateriaaleista.

Lapin yliopisto on kirjan julkaisemisen lisäksi osallistunut historiahankkeeseen mahdollistamalla Matti Körkön jäämistöstä löytyneiden lähes puolentoista tuhannen alkuperäisen lasinegatiivin puhdistus-, digitointi- ja luettelointityön.

Nätti-Jussi – elämä ja tarinat -kirjaa voi ostaa muun muassa Lapin yliopistokirjastosta.

Yliopisto järjestää keskustelutilaisuuden Nätti-Jussi-kirjan pohjalta Rovaniemen kirjaston Lapponica-salissa torstaina 2.5.2019 kello 18.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja mahdollisuus ostaa Nätti-Jussi-kirjoja.

Tervetuloa!

Lisätietoa Nätti-Jussi-kirjasta:


Olli Tiuraniemi, 0400 695 418, otiurani@gmail.com
Mari Maasilta, 040 484 4218, mari.maasilta@ulapland.fi
Raimo Keränen, 040 865 6682, raimo.k.keranen@gmail.com