uutiskuva_3.jpg

Sodankyläläisten näkemyksiä kaivostoiminnasta selvitetään kyselyllä

3.3.2023

Lapin yliopisto toteuttaa Sodankylässä jo neljännen kerran kyselytutkimuksen, jossa selvitetään paikallisten ihmisten kokemuksia kaivostoiminnasta ja kuntalaisten näkemyksiä kaivannaisalasta. Vastaava kysely on tehty vuosina 2016, 2018 ja 2021.

Kyselyn uusiminen säännöllisesti tuottaa seurantatietoa siitä, miten kaivostoiminnan vaikutukset paikkakunnalla koetaan ja miten näkemykset kaivostoiminnasta vuosien saatossa muuttuvat.

Kyselyn teemoja ovat esimerkiksi vaikutukset palveluihin ja kunnan ilmapiiriin, kaivosten valvonta ja viranomaisten toiminta ja koetut ympäristövaikutukset. Vastaajat voivat arvioida myös kaivosyhtiöiden toimintaa.
Kysely sisältää myös yleisempiä kysymyksiä Sodankylän nykytilasta ja tulevaisuudesta.

– On tärkeää tutkia ihmisten kokemuksia kotipaikastaan ja kaivannaisalasta rinnakkain, jotta nähdään, miten ne suhteutuvat toisiinsa. Muuttuva elinkeinorakenne vaikuttaa myös paikkakunnan luonteeseen ja se, miten paikalliset tämän kokevat, on äärimmäisen kiinnostava asia, tutkimusassistentti Mari Tulilehto pohtii.

Sodankylässä säännöllisesti toistettava vaikutusten arviointi on yksi kunnanvaltuuston keväällä 2018 hyväksymän kaivosohjelman toimenpiteistä, joilla pyritään edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kaivostoimintaa. Kunta suunnittelee kaivosohjelman päivittämistä vuonna 2023.

Sodankyläläinen, osallistu kyselyyn!

Vastaava kysely on tehty vuosina 2016 ja 2018 Regina-hankkeessa, johon osallistuivat Suomesta Lapin yliopisto ja Sodankylän kunta. Vuonna 2021 toteutetun kyselyn rahoittivat Sodankylän kunnassa toimivat kaivosyhtiöt AA Sakatti Mining Oy, Boliden Kevitsa Oy ja Rupert Finland Oy, samoin kuin nyt avattavan kyselyn. Kunta on osallistunut kyselyn suunnitteluun ja kysely julkaistaan kunnan kotisivuilla.

– Tämä on ainutlaatuinen seurantatutkimus Suomessa. En ainakaan itse tiedä Suomessa toista paikkakuntaa, jossa kuntalaisten näkemyksiä olisi seurattu näin monen vuoden ajan. On myös hienoa, että nyt kerättävää uutta tietoa voidaan hyödyntää kunnan kaivosohjelman päivittämisessä, yliopistonlehtori Leena Suopajärvi sanoo.

Vuoden 2021 kyselyssä huolenaiheina olivat esimerkiksi liikenneturvallisuus ja asuntojen puute, minkä ajateltiin pahimmillaan estävän uusien asukkaiden muuttamisen kuntaan pysyvästi. Kuntalaiset näkivät, että kaivostoiminnalla on myönteinen vaikutus kunnan elinvoimaisuuden kannalta, mutta toisaalta vaikutukset alueen palveluihin ja viihtyvyyteen koettiin aiempaa kielteisemmiksi.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kaivostoiminnan kestävää kehittämistä varten yhtä lailla Sodankylän kunnalle, kaivosyhtiöille sekä muille sidosryhmille.

– Vastauksia toivotaan, koska siten mahdollisimman moni kuntalainen voi itse kertoa omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan kaivostoiminnasta, Suopajärvi toteaa.

Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -seurantatutkimukseen liittyvään kyselyyn voi vastata 31.3. 2023 asti osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/1E3DAA1A8AF99AC8.

Raportit aiempien kyselyiden tuloksista löytyvät Lapin korkeakoulukirjaston LUC-Finnasta otsikolla Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, p. 040 4844 234
Tutkimusassistentti Mari Tulilehto, p. 040 4857 937
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ulapland.fi