ajankohtaisfoorumi.jpg

Sosiaalialan vahvuutena vaikeiden asioiden käsittely

5.5.2017

Suomessa on pula pätevistä sosiaalialan työntekijöistä, mutta Lapissa ei ole pätevyysongelmaa. Tämä selviää uudesta sosiaalialan osaamiskartoituksesta. Lapin yliopistolla tiistaina 9.5. järjestettävässä Sosiaalialan ajankohtaisfoorumissa käsitellään sosiaalialan osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

Toisin kuin valtakunnallisesti, Lapissa ei ole sosiaalityöntekijöiden pätevyysongelmaa, selviää Lapin AMKin, Lapin yliopiston ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tekemästä sosiaalialan osaamiskartoituksesta. Lähes kaikilla (96%) Lapin sosiaalialan ammattilaisilla tehtäviinsä vaadittava korkeakoulututkinto sekä usein lukuisia täydennys- ja lisäkoulutuksia. Kyselyyn vastasi 256 työntekijää, joista noin puolet on sosiaalityöntekijöitä ja puolet sosionomeja. Miehistä alalla on edelleen pulaa, sillä kyselyyn vastanneista oli miehiä vain 5 %:a.

Kyselyssä arvioitiin osaamista lappilaisten sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien itsensä arvioimana. Tutkimuksesta ilmenee, että sosiaalialan ammattilaiset ovat ihmisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen rautaisia ammattilaisia. Sosiaalialan ehdoton vahvuus on vaikeiden asioiden puheeksiottaminen ja käsittely, siten että asiakas kokee tulevansa arvostetuksi. Sosiaalialan ammattilaiset ovat monimutkaiseksi väitetyn sosiaalipalvelujärjestelmän asiantuntijoita. Asiakastyö edellyttää eettistä harkintaa, sillä asiakkaiden tilanteet ovat yksilöllisiä ja voivat olla hyvin monimutkaisia. Kyselyssä selvisi eettisen harkinnan olevan perustavanlaatuinen osaamisalue, joka on läsnä kaikessa toiminnassa.

Sosiaalialan ammattilaiset ottavat työssään huomioon asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa ihmisten sosiaalisten suhteiden, taloudellisen selviytymisen, mielenterveyden, työ- tai toimintakyvyn sekä muiden elämän osa-alueiden tukemista. Juuri osaamisen laaja-alaisuus luonnehtii sosiaalialaa sekä erottaa sen muista ammattiryhmistä.

Osaamisen heikkouksiakin löytyy. Työntekijät kaipaavat tukea alan muuttuvan lainsäädännön ja muiden palvelusektorien tuntemiseen sekä järjestelmän rakenteisiin vaikuttamiseen. Lisäksi osaamisvajeet paikantuivat erityisesti digipalveluiden hyödyntämisen sekä monikulttuurisen- ja saamelaiserityisen työn osaamisalueille. Vain harva vastaaja pystyy hyödyntämään ajankohtaista tutkimustietoa työssään riittävästi. Tämä on ongelma, sillä asiakastyötä olisi tarvetta ohjata enemmän tutkittujen työskentelymenetelmien käyttämiseen.

Tulosten mukaan osaaminen lisääntyy vastaajan iän, kokemuksen ja koulutuksen kasvaessa. Kaikkein vahvimmaksi osaamisensa kokevat yli 60-vuotiaat työntekijät, jotka ovat suorittaneet sekä sosionomin tutkinnon että maisterikoulutuksen. Osaaminen oli erityisen vahvaa myös niillä työntekijöillä, joiden toiminta-alueena oli tietyn kunnan sijasta koko Lappi. Osaamisessa ei ollut merkittäviä kuntaryhmäkohtaisia eroavaisuuksia, vaan osaaminen oli yhtä laadukasta joka puolella Lappia.

Sociopolis-hanke järjestää tiistaina 9.5.2017 Sosiaalialan ajankohtaisfoorumin, jonka teemana on sosiaalialan osaaminen ja yhtenä pääpuhujana on Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.

Lisätietoja maksuttomasta seminaarista:
http://www.luc.fi/Sociopolis/Opetus/Ajankohtaisfoorumi

Lisätietoja

Yliopisto-opettaja
Laura Tiitinen
laura.tiitinen(at)ulapland.fi