Lapin yliopisto kesällä
Kuva: Elli Alasaari

Suomen Akatemialta rahoitus Lapin yliopistoon tutkimushankkeelle ja akatemiatutkijalle

14.6.2024

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen professori Rosa Ballardinin vetämälle konsortiohankkeelle oikeustieteiden tiedekuntaan. Tutkijatohtori Vesa Väätäselle Arktisesta keskuksesta myönnettiin akatemiatutkijan rahoitus.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan myöntämät rahoitukset:

Ekosysteemien hallinta kestävyyssiirtymien vauhdittamiseksi: Monitoimijayhteistyön jännitteiden ratkaiseminen oikeustieteen ja johtamisen näkökulmista (oikeustieteiden tiedekunta)

Professori Rosa Ballardinin johtamassa konsortiohankkeessa tutkitaan kestävään kehitykseen tähtäävää monitoimijayhteistyötä oikeustieteen ja johtamistutkimuksen näkökulmista. Tampereen yliopiston osuutta vetää yliopistotutkija Jaakko Siltaloppi.

Konsortiohankkeen tavoitteena on tunnistaa erityyppisten toimijoiden muodostamien ekosysteemien hallintaan liittyviä organisoimisen tapoja ja niihin liittyviä jännitteitä sekä kehittää malleja yhteistyön koordinointiin. Lisäksi projekti analysoi yksityisoikeuteen ja lainsäädäntöön liittyviä rajoitteita kestävyysorientoituneiden ekosysteemien toiminnalle ja etsii näihin ratkaisuja uusien toimintatapojen vahvistamiseksi yhdessä projektin sidosryhmäverkoston kanssa. Projektin tulokset vahvistavat edellytyksiä kestävyystavoitteiden edistämiselle yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Akatemiahankkeen rahoitus: 377 900 euroa (Lapin yliopiston osuus)
1.9.2024–31.8.2028


Uusia näkökulmia geopolitiikan ja territorion väliseen suhteeseen: arktisen geopolitiikan tilalliset, ajalliset ja materiaaliset ulottuvuudet (Arktinen keskus)

Tutkijatohtori Vesa Väätäselle on myönnetty akatemiatutkijan rahoitus. Väätänen kysyy tutkimuksessaan, millaisia näkökulmia tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun voisi avautua, jos territorioita ei enää nähtäisi rajattuina ihmisten hallitsemina alueina, vaan niiden riippuvuussuhteiden kautta, jotka mahdollistavat niin ihmisten kuin muidenkin olentojen olemassaolon. Entä jos geopolitiikkaa ei enää käsitettäisi valtioiden pyrkimyksenä saada territorioita haltuunsa, vaan osana sosio-materiaalisten riippuvuussuhteiden rakentumista?

Arktisessa keskuksessa toteutettavassa tutkimuksessa pureudutaan näihin kysymyksiin arktisen geopolitiikan viitekehyksessä tarkastelemalla kahta empiiristä tapausta: Kanadan arktista tutkimusasemaa Cambridge Bayn kylässä sekä Jäämeren rataprojektia Suomen ja Norjan välillä. Haastattelujen, kenttäaineiston sekä asiakirja- ja media-aineistojen analyysin kautta tutkimuksessa luodaan kuva niistä suhteista, jotka mahdollistavat tutkimusaseman olemassaolon ja jotka jäivät syntymättä johtaen Jäämeren rataprojektista luopumiseen.

Akatemiatutkijan rahoitus: 366 626 euroa
1.9.2024–31.8.2028

Lisätietoja:

Rosa Ballardini, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. +358 40 189 8816
Vesa Väätänen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. +358 40 154 8896