Uutinen, kuvituskuva 1

Suomen Akatemialta yli miljoonan euron rahoitus Lapin yliopiston hankkeille

14.6.2017

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 31 miljoonaa euroa 63 uuteen akatemiahankkeeseen. Lapin yliopistosta rahoitusta sai kolme hanketta, yhteensä 1,24 miljoonaa euroa.

Teollisen muotoilun professori Jonna Häkkilän TechFashion – Tulevaisuuden päälle puettavan teknologian muotoilu -hanke sai 480 000 euron rahoituksen vuosille 2017–2021. Hankkeessa tutkitaan päälle puettavan teknologian muotoilua. Siinä keskitytään teknologian sijaan muotoiluun, muotiin, käyttäjään ja sosiaalisiin näkökulmiin. Aihetta tutkitaan muotoilun keinoilla. Tuotoksina projektissa ovat teoreettiset mallit, muotoiluprototyypit, päälle puettavan teknologian eri osa-alueiden, materiaalien ja muotoilunäkökulmien kartoitus sekä käyttäjätutkimustieto.

Sosiaalityön professori Merja Laitisen Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa -hanke sai 480 000 euron rahoituksen vuosille 2017–2021. Hankkeessa pureudutaan lasten tietoon ja toimijuuteen ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa tarkastelemalla lasten tietävää toimijuutta vanhempien välisen eron jälkeisen vainon näkökulmasta.

Lasten tietävää toimijuutta lähestytään monitieteisesti sosiaalityön, oikeustieteiden ja kasvatustieteiden näkökulmista. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää eron jälkeiseen vainoon puuttumisessa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja oikeudellisissa prosesseissa vainon uhrien auttamiseksi ja suojaamiseksi sekä sosiaalityöntekijöiden, opettajien ja juristien koulutuksessa.

Liikkuvat periferiat – paikan tuntu konsortio, jossa myös Lapin yliopisto on mukana sai yhteensä 560 000 euroa vuosille 2017–2021. Hanketta johtaa Liisa Ikonen Aalto-yliopistosta. Lapin yliopiston osuus hankkeesta on 280 000 euroa. Lapin yliopistossa hankkeesta vastaa yliopistonlehtori Mari Mäkiranta. Tutkimushanke tekee näkyväksi erilaisia tilallisia ja käsitteellisiä periferioita ja niihin liittyviä ilmiöitä sekä syventää teoreettisen tarkastelun ja taiteellisen tiedonmuodostuksen kautta erilaisiin periferioihin liittyvää ymmärrystä.

Ilmiö laajenee maantieteellisistä ympäristöistä vaikeasti sanallistettaville alueille: aistisuuteen, mielikuviin ja ihmisten välisiin fyysisiin ja psyykkisiin tiloihin ja näissä vallitseviin hierarkioihin. Tutkimus luo uudenlaisia suhteita periferioiden, keskusten ja niissä toimivien ihmisten välille soveltamalla tila- ja kuvataiteen, skenografian, mediataiteen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimus tapahtuu kaupunkitiloissa, arktisessa luonnossa, hoitolaitoksissa sekä normatiivisen elämän eri marginaaleissa. Tutkimus tuottaa ja mallintaa uudenlaista taidepohjaisia menetelmiä siten, että erilaisten reunailmiöiden kanssa työskentelevät sidosryhmät voivat soveltaa niitä uusilla tavoilla.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta painotti valinnoissaan akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lisäksi toimikunta korosti valinnoissaan tieteidenvälisyyttä, kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta, kansainvälisesti korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimusta, tieteellisten läpimurtojen syntymistä sekä uusia monitieteisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja. Toimikunta myönsi rahoitusta laaja-alaisesti edustamilleen tieteenaloille.

Lisätietoja

Professori Jonna Häkkilä
Taiteiden tiedekunta, teollinen muotoilu
Matkapuhelin +358 40 484 4203
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Professori Merja Laitinen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Matkapuhelin +358 40 509 2153
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Yliopistonlehtori Mari Mäkiranta
Taiteiden tiedekunta, audiovisuaalinen mediakulttuuri, graafinen suunnittelu
Matkapuhelin +358 40 484 4274
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Professori Eija Timonen
Taiteiden tiedekunta, audiovisuaalinen mediakulttuuri
Matkapuhelin +358 40 728 6525
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LY/Viestintä/OT