Uutinen, kuvituskuva 1

Suomen Akatemian rahoittamalle tutkimukselle huomionosoitus kansainvälisessä konferenssissa

10.4.2018

Professori Merja Laitisen ja tutkijatohtori Anna Nikupeterin “Researching children’s experiences of parental stalking: Learning from co-operation between researchers and practitioners” valittiin neljän parhaan jätetyn abstraktin joukkoon kansainvälisessä ja monitieteisessä BASPCAN’n konferenssissa.

Professori Merja Laitisen ja tutkijatohtori Anna Nikupeterin esitys kiinnittyy Suomen Akatemian rahoittamaan Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa - Tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino –hankkeeseen, jossa ovat sosiaalityön tutkijoiden lisäksi mukana luokanopettajakoulutuksen professori Tuija Turunen ja hyvinvointioikeuden apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallisuutta ja toimijuutta mahdollistavia, sensitiivisten ilmiöiden tutkimusmenetelmiä ja tutkimusetiikkaa. Tutkijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on keskeistä myös meneillään olevan palvelurakenneuudistuksen näkökulmasta. Palvelujen ja tutkimukseen perustuvien käytäntöjen kehittäminen vaatii uudenlaisia, yhteistoimijuuteen nojautuvia tiedon tuottamisen tapoja. Moniulotteinen riskiarviointi, eettisten kysymysten tarkka pohdinta sekä uudenlaisten kumppanuuksien muodostaminen ovat osa tiedon tuottamista, jossa yhdistetään käytäntö-, kokemus- ja tutkimusperustaista näyttöä.

BASPCAN’n (British Association for the Prevention of Child Abuse and Neglect) järjestämässä konferenssissa neljä konferenssin teemaa parhaiten valottanutta esitystä aloittivat sunnuntain plenaarissa. BASPCAN’n Thinking Outside the Box: innovative perspectives on protecting children and young people -konferenssi järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa 8-11.4. Iso-Britanniassa, Warwickin yliopistossa.

Esitys on julkaistu artikkelina korkeatasoisen kustantajan sarjassa:

Merja Laitinen & Anna Nikupeteri 2018: Researching Children's Experiences of Parental Stalking: Narrative Research on Sensitive Topics With Children and Young People. SAGE Research Methods Cases Part 2 DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781526436689 Online ISBN: 9781526436689.

Lisätietoja hankkeesta:

www.ulapland.fi/caps  

Lisätietoja BASPCAN’n konferenssista: 

http://www.baspcan.org.uk/event/baspcan-2018-annual-conference/

LaY/Viestintä/J-EK