KOKE_2021_Marko_Junttila_web.png

Työelämälle tarkoitettuja jatkuvan oppimisen palveluita kehitetään

12.4.2024

Lapin yliopistossa rakennetaan vuosien 2024–2026 aikana työelämän tarpeisiin vastaava uusi, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen opintokokonaisuus. Samalla monitieteisten opintojen pedagogiikkaa ja opetuskäytänteitä kehitetään myös laajemmin niin, että ne vastaavat entistä paremmin työelämän tarpeisiin.

Lapin yliopiston tarjoamia jatkuvan oppimisen palveluita kehitetään vuosina 2024–2026 Jatkuvan oppimisen kehittäminen: Arktinen työelämä ja kestävä tulevaisuus -hankkeessa (ESR+). Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan monitieteinen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen perustuva, osallistujilleen ilmainen koulutuskokonaisuus.

Hankkeen projektipäällikkö Heli Alaräisänen kertoo, että valitut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemat perustuvat aiemmin kartoitettuihin työelämän osaamistarpeisiin sekä Lapin yliopiston osaamiskärkiin ja asiantuntijoihin. Jatkuvan oppimisen palveluita kehitetään muun muassa yliopiston asiantuntijoiden ja työelämän edustajien yhteisissä työpajoissa.

Sujuvuutta töiden ja opintojen yhdistämiseen

Erillisen opintokokonaisuuden lisäksi hankkeessa kehitetään myös laajemmin yliopiston jatkuvan oppimisen palveluita ja pedagogisia käytänteitä. Työn ohella opiskelevat ihmiset kaipaavat opinnoilta aiempaa sujuvampia tapoja oman osaamisensa täydentämiseen ja koulutuksiin osallistumiseen.

Hankkeen pedagogisena lähestymistapana sovelletaan muun muassa käänteisen opetuksen (flipped learning) menetelmiä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opinnoissa tuetaan vahvasti opiskelijan itseohjautuvuutta, omatoimisuutta sekä vertaisoppimista ja hyödynnetään luovasti erilaisia oppimisympäristöjä.

– Valittu menetelmä tukee erityisen hyvin aikuisopiskelijoiden ohjausta ja opintojen suorittamista. Samalla toivomme, että se madaltaa kynnystä osallistua yliopistotasoiseen koulutukseen.

Pilotista ja pedagogisesta kehittämisestä saaduista kokemuksista tuotetaan myös julkaisu.

Jatkuvan oppimisen kehittäminen: Arktinen työelämä ja kestävä tulevaisuus -hankkeesta

Hankkeelle on myönnetty 227 228 € EU-rahoitus (ESR+) jatkuvan oppimisen käytäntöjen kehittämiseen ja koulutuskokonaisuuden pilotointiin ajalle 1.1.2024–30.4.2026. Pilottikoulutuksen myötä Lapin yliopiston tutkimukseen pohjautuvaa osaamista tuotetaan ja muotoillaan työelämälle hyödyllisiksi opinnoiksi.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Heli Alaräisänen
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Koulutussuunnittelija Anna Vanhala
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Asiantuntija Sirpa Purtilo-Nieminen
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi