Koulutusjohtaminen_kirjan kansi web.jpg

Uudessa julkaisussa tarkastellaan monipuolisesti suomalaista koulutusjohtamista

24.11.2023

Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyössä toimittama teos tarjoaa monipuolisen tutkimuskattauksen kansallisen koulutusjohtamisen ajankohtaisista teemoista ja kysymyksistä.

Monitieteinen teos on koonnut yhteen laajan joukon kasvatustieteiden, hallinnon ja johtamisen sekä palvelumuotoilun tieteellisiä asiantuntijoita. Mukana on joukko Lapin yliopiston tutkijoita kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnista.

– Teos on monella tapaa ainutlaatuinen eikä vastaavantyyppistä, näin laaja-alaista kansallista koulutusjohtamista tarkastelevaa kirjaa ole aiemmin toteutettu, kertoo Jaana Leinonen, yksi kirjan toimittajista.

Englanninkielisen teoksen tarkoituksena on jäsentää ja selkiyttää kasvatus- ja pedagogisen johtajuuden käsitteellistä keskustelua sekä avata koulutusjohtamisen kenttää monitasohallinnan kautta. Teos osallistuu monipuolisella tavalla alan kansainvälisiin tutkimuskeskusteluihin.

– Teoksessa esitetyt useat tuoreet empiiriset tutkimukset havainnollistavat nykyisiä ja tulevaisuuden koulutusjohtamisen käytänteitä ja niihin mahdollisesti liittyviä ristiriitoja niin rakenteellisesta, organisatorisesta kuin vuorovaikutteisestakin näkökulmasta.

Teos koostuu neljästä osiosta. Niistä ensimmäisessä avataan koulutusjohtamisen asemaa osana suomalaisen koulutuspolitiikan ja -hallinnon kehityskaarta sekä tarkastellaan kansallisen koulutusjohtamisen tutkimuksellisia teemoja. Toisessa osiossa perehdytään koulutusjohtamisen ja pedagogisen johtamisen käsitteellisiin ulottuvuuksiin kansainväliseen tieteenteoreettiseen keskusteluun peilaten.

Kolmas osio tuottaa tietoa erityisesti rehtoreiden kokemuksista kompleksisessa koulutusjohtamisen toimintaympäristössä toimimisesta. Luvuissa tarkastellaan koulutusjohtamista mikrotason toimintana ja avataan koulutusjohtamisen moniulotteista professiota. Rehtoreiden johtamistyötä käsitellään muun muassa eettisyyden, monikulttuurisuuden sekä pandemian tuottamien haasteiden ja osaamisvaateiden näkökulmista.

Neljännen osion teemana ovat kouluyhteisö ja yhteistyö. Sen luvuissa kiinnitytään esimerkiksi jaetun johtajuuden edellytyksiin ja toimintatapoihin kouluyhteisössä sekä rehtoreiden kokemuksiin toimintakulttuurista monitoimijaisilla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöareenoilla.

Teos on tarkoitettu kaikille kasvatusalan johtamisesta kiinnostuneille opiskelijoille, koulutuksen kehittämisen ja johtamisen parissa työskenteleville asiantuntijoille, rehtoreille, opettajille sekä tutkimusyleisölle. Teos on toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ArkTori-hanketta.

Julkaisun tiedot:

Ahtiainen, Raisa; Hanhimäki, Eija; Leinonen, Jaana; Risku, Mika & Smeds-Nylund, Ann-Sofie (toim.) (2023), Leadership in Educational Contexts in Finland. Theoretical and Empirical Perspectives. Springer. Educational Governance Research. Print ISBN: 978-3-031-37603-0, eBook ISBN 978-3-031-37604-7.

Linkki sähköiseen julkaisuun (open access): Leadership in Educational Contexts in Finland: Theoretical and Empirical Perspectives | SpringerLink

Lisätietoja:

Jaana Leinonen
Yliopistonlehtori (työvapaalla)
p. 040 593 5775
jaana.leinonen(at)ulapland.fi