Kuva Shaping Ethical Tourism -verkkosivun etusivusta, taustallaan kuva kesäisestä vuonomaisemasta.

Uusi digitaalinen koulutus- ja innovaatioalusta eettisestä ja kestävästä matkailusta alan yrittäjille ja kehittäjille

16.6.2022

ETRAC (Ethical Tourism Recovery in Arctic Communities) -projekti on julkaissut uuden digitaalisen koulutus- ja innovaatioalustan eettisen ja kestävän matkailun kehittämiseksi. Shaping Ethical Tourism -alusta tarjoaa matkailun kehittäjille ja yrittäjille materiaaleja eettisen matkailun innovaatioihin ja osaamisen vahvistamiseen.

Kolmen korkeakoulun yhteinen ETRAC-projekti on julkaissut digitaalisen koulutus- ja innovaatioalustan eettisen ja kestävän matkailun kehittämiseksi. Shaping Ethical Tourism -sivusto on tarkoitettu matkailutoimijoille, jotka kartoittavat vaihtoehtoja osaamisensa lisäämiseksi tai etsivät uusia yhteistyömahdollisuuksia. Sivusto on englanninkielinen.

Alusta tarjoaa matkailun kehittäjille ja yrittäjille materiaaleja eettisen matkailun innovaatioihin ja osaamisen vahvistamiseen. Itsenäisesti hyödynnettäviä koulutussisältöjä on muun muassa seikkailu- ja hyvinvointimatkailusta, kulttuurisesti sensitiivisistä matkailutuotteista ja -palveluista, vastuullisesta matkailusta sekä palvelumuotoilun mahdollisuuksista matkailualalla. Se myös esittelee tulevia yhteistyön ja kehittämisen mahdollisuuksia jakamalla tietoa tulevista tutkimus- ja kehittämisprojekteista.

– ETRAC-hankkeessa viime vuoden lopussa tehdyssä kyselyssä arktisen alueen matkailutoimijoille tuli ilmi, että matkailualan ammattilaiset toivovat alan tulevaisuudelta ennen kaikkea sitä, että matkailua kehitettäisiin jatkossa entistä vastuullisemmin. Useille on kuitenkin epäselvää, mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan, kun puhutaan eettisestä, kestävästä tai vastuullisesta matkailusta ja miten niitä toteutetaan, kertoo yliopistonlehtori Monika Lüthje Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista Lapin yliopistosta.

– Lisäksi matkailualan yritykset ovat usein mikroyrityksiä tai perustuvat yksinyrittäjyyteen, minkä vuoksi yrityksillä ja yrittäjillä voi olla rajalliset verkostot. Tämä voi hankaloittaa tiedon, osaamisen ja hyvien toimintatapojen jakamista ja omaksumista yritystoiminnan kehittämiseksi. Toimijat kaipaavatkin selkeyttä, tukea ja kohdennettua koulutusta aidosti vastuullisen matkailun toteuttamiseen, etenkin suurta epävarmuutta alalle tuottaneen koronapandemian jälkeen. Tarjoamalla ilmaisia kehitys- ja koulutusresursseja, kuten tämän uuden digitaalisen alustan, pyrimme tukemaan matkailualan elpymistä koronapandemiasta erityisesti pohjoisissa periferioissa ja arktisella alueella, Lüthje toteaa.

Tutustu Shaping Ethical Tourism -sivustoon: https://shapingethicaltourism.eu
Lyhyt esittelyvideo sivustosta: https://youtu.be/k0X_F3qt1Xw

ETRAC – Eettinen matkailun elpyminen arktisissa yhteisöissä

ETRAC-projektin (Ethical Tourism Recovery in Arctic Communities – Eettinen matkailun elpyminen arktisissa yhteisöissä) tavoitteena on ollut mahdollistaa matkailun liiketoiminnan elpymistä koronapandemian jälkeen kulttuurisesti ja ekologisesti kestävillä ja vastuullisilla tavoilla sekä edistää matkailuyritysten ja -yrittäjien osaamista. Projektin toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti / Lapin yliopisto sekä skotlantilainen University of the Highlands and Islands. Projektia on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahaston Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelma 2014–2020.

Lisätietoja:

Monika Lüthje, yliopistonlehtori
Lapin yliopisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
monika.luthje (at) ulapland.fi
P. 040 484 4198

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu
helena.puhakka-tarvainen (at) karelia.fi
P. 050 430 2418