Osa kirjan kansikuvasta, jossa kirjan nimi (Kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektiosaajaksi) sekä ihmisiä tekemässä rakennelmia kasveista, laudoista ja heinäseipäistä.

Uusi projektipedagogiikan käsikirja opastaa kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen työhön

20.6.2024

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on julkaistu käsikirja Kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektiosaajaksi. Se antaa projektitoiminnan suuntaviivoja opettajankouluttajille, opiskelijoille, projektityöntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Käsikirjassa esitetty teoreettinen tausta ja projektiesimerkit antavat virikkeitä uusien projektien suunnitteluun ja toteutukseen sekä innostavat kokeilemaan jotain sellaista, mitä ei ole vielä tehty.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on kehitetty pitkään projektitoimintaa ja projektipedagogiikkaa.

– Taideprojektien toteutustapoja ja alan projektipedagogiikkaa on kehitetty Lapin yliopiston kuvataidekasvatusalan opetuksessa sekä taide- ja tutkimushankkeissa 1990-luvulta alkaen, kertoo alan pitkän linjan kehittäjä, kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela taiteiden tiedekunnasta.

– Koulutamme kuvataideopettajia, taiteilijoita ja taiteen asiantuntijoita, jotka hallitsemillaan välineillä ja taidoilla tarttuvat yhteiskunnan haasteisiin ratkaisukeskeisesti. Tavoitteena on, että valmistuvat kykenevät luovaan visiointiin ja hallitsevat muutoshakuisen ja uudistavan projektitoiminnan työskentelytapoja.

– Näitä taitoja ja projektien toteutusta harjoitellaan projektiopinnoissa. Taideprojektien kautta kuvataidekasvatusala reagoi yhteiskunnan muutoksiin ja vaikuttaa niin paikallisissa yhteisöissä kuin laajemmin yhteiskunnassa, Jokela toteaa.

Kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektiosaajaksi -käsikirja valottaa syitä, miksi projektipedagogiikkaa on kehitetty määrätietoisesti eteenpäin, millaiset taide- ja oppimiskäsitykset sen taustalla ovat ja mitä ne antavat alan työelämään – opettajien, taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden laajeneviin työnkuviin.

Lisäksi käsikirjassa tehdään katsaus projektipedagogiikkaa ohjaaviin suuntaviivoihin ja toteutuksen vaiheisiin, aina projekteissa tehtävään taideperustaiseen toimintatutkimukseen saakka. Lopussa esitellään esimerkinomaisesti muutamia vuosien aikana toteutettuja projekteja.

Projekti- ja digipedagogiikka kohtaavat

Käsikirja on toteutettu Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston yhteisessä OpenDigiTaito-hankkeessa (2021–2023), jossa kehitettiin opettajankoulutuksen digipedagogiikkaa yhteiskehittämisen kautta. Hankkeessa kartoitettiin opettajankouluttajien digipedagogista osaamista, arkipäiväistettiin digipedagogiikkaa, rohkaistiin sen käyttöön ja luotiin toimintamalleja sen edelleen kehittämiselle.

Professori Timo Jokela kertoo, että projektipedagogiikkaa ja digipedagogiikkaa yhdistää muutama tärkeä ja ajankohtainen tekijä.

– Molemmat edellyttävät kykyä innostua, kokeilla ja kehittää uutta. Taidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projekteissa digitaalisuus voi olla läsnä monella eri osa-alueella aina taiteen tekemisen tavoista digitaalisiin toiminta- ja oppimisympäristöihin. Erityisesti pohjoisessa ja arktisella alueella pitkät välimatkat asettavat haasteita yhteisölliselle työskentelylle, mutta digitaalisuus avaa tähän uusia mahdollisuuksia, niin koulutuksessa kuin taiteen tekemisessä ja näkyväksi saattamisessa, Jokela arvioi.

Kirjan kirjoittajat ovat taiteiden tiedekunnasta kuvataidekasvatuksen professorit Timo Jokela ja Mirja Hiltunen, apulaisprofessori Maria Huhmarniemi, yliopistonlehtorit Elina Härkönen ja Annamari Manninen, soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtori Antti Stöckell sekä suunnittelija Mari Parpala.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa käsikirja on kohdennettu etenkin kuvataidekasvatuksen sekä soveltavan taiteen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä taiteen asiantuntijan ja Sustainable Art and Design -maisteriohjelmiin. Projektiopintoja sisältyy näihin kaikkiin tutkintoihin, kunkin koulutusohjelman tavoitteiden suuntaisesti painottuen.

Käsikirja on ladattavissa Lapin yliopiston julkaisuarkisto Laudasta osoitteesta https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-428-7.