BusinessLadies_2_ Pierre Louis Hostein_550x367.jpg
Business Ladies -hankkeen työpajoissa maahanmuuttajataustaisilla naisyrittäjillä on mahdollisuus verkostoitua ja oppia toisiltaan. Kuva: Pierre Louis Hostein

Uusia hankkeita arktisesta maahanmuutosta

22.6.2020

Lapin yliopiston Arktinen keskus on edelläkävijä tutkimuksessa, joka lisää ymmärrystä maahanmuuton erityispiirteistä maailman pohjoisimmilla alueilla. Arktinen keskus on mukana kaikkiaan kuudessa kuluneen kevään aikana käynnistyneessä hankkeessa ja kansainvälisessä verkostossa.

Maahanmuuttajien työllistyminen on keskeinen kysymys myös arktisella alueella. Projektipäällikkö Nafisa Yeasmin vetää Business Ladies ja Attract Lappi -hankkeita, joiden tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllisyyttä. 

– Business Ladies -hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti verkostoitumisen ja vertaistuen avulla. Attract Lappi -hankkeessa puolestaan pyritään edistämään niiden maahanmuuttajien pysyvämpää työllistymistä, jotka alun perin tulevat Lappiin lyhyisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin, kertoo Yeasmin. Molemmat hankkeet saavat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Arktinen keskus on myös pääjärjestäjä ensimmäisessä arktiseen maahanmuuttoon keskittyvässä kansainvälisessä konferenssissa. Alun perin konferenssi oli tarkoitus järjestää toukokuussa, mutta koronavirus-epidemian vuoksi tapahtuma siirrettiin järjestettäväksi verkossa 29. – 30. lokakuuta. Konferenssin ohjelmasta saa lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta www.arcticcentre.org/MIN2020 

Itse koordinoimiensa hankkeiden lisäksi Lapin yliopiston Arktinen keskus on mukana useissa kansainvälisissä projekteissa ja verkostoissa kumppanin roolissa. Erasmus-rahoitteinen MaxiPac -projekti pyrkii edistämään kolmansista maista esimerkiksi pakolaisina tulevien maahanmuuttajien pääsyä eurooppalaiseen korkeakoulutukseen. Toinen eurooppalainen projekti SIRIUS 2.0 puolestaan pyrkii kehittämään ja jakamaan eri politiikan ja hallinnon tasoilla hyviä käytäntöjä, joilla voidaan helpottaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten integroitumista koulutukseen. MiH-RCN on Yhdysvalloista johdettu arktiseen maahanmuuttoon keskittyvä tutkimusverkosto, joka edistää tutkimusyhteistyötä yli tieteenalarajojen. 

Lisätietoja:

Nafisa Yeasmin
Projektipäällikkö
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
nafisa.yeasmin(at)ulapland.fi
040 484 4256

Timo Koivurova
Tutkimusprofessori
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
timo.koivurova(at)ulapland.fi
040 551 9522