Lapin yliopisto rakennus.jpg

Yliopiston tilikauden 2021 tulos oli suotuisa

21.6.2022

Lapin yliopiston talous on tasapainossa. Yliopiston tilikauden 2021 tulos oli 10,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myös koronapandemialla oli vaikutusta operatiiviseen tulokseen.

Lapin yliopiston tilikauden 2021 tulos oli suotuisa. Yliopiston operatiivinen tulos oli ylijäämäinen, ja myös sijoitustoiminta tuotti yli miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2020.

- Kiinnitämme huomiota talouden huolelliseen suunnitteluun. Tahdomme toimia taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa strategiamme mukaisesti, rehtori Antti Syväjärvi kertoo.

Operatiivista tulosta paransi osaltaan kulujen väheneminen koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Esimerkiksi matkustaminen estyi pandemian takia lähes kokonaan. Yliopiston oletus on, että kustannustaso palautuu normaalille tasolle koronatilanteen helpotuttua.

Suurin osa yliopistojen rahoituksesta tulee valtiolta perusrahoituksena. Lapin yliopiston onnistuneesta hankerahoituksen hakemisesta kertoo se, että yliopisto sai vuonna 2021 rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Muun muassa kansainvälisen hankerahoituksen määrä nousi.

- Jatkamme täydentävän rahoituksen hakuun panostamista. Meidän on tärkeä kiinnittää huomiota myös siihen, että menestymme opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen toiminnan tulosta arvioivilla rahanjakomallin mittareilla, kertoo talousjohtaja Matti Honkala.

Yliopiston kokonaisliikevaihto kasvoi muun muassa LUC-palveluiden liikkeenluovutuksen myötä. Myös yliopiston taserakenne on hyvä. Vuoden 2021 ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.Lisätietoja:

Antti Syväjärvi
Rehtori, Lapin yliopisto
040 060 6244
antti.syvajarvi(at)ulapland.fi

Matti Honkala
Talousjohtaja, Lapin yliopisto
040 487 1016
matti.honkala(at)ulapland.fi