KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Todistusvalintajono Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen kaikille ensikertalainen kaikille
Kasvatusalan koulutus (K + M) 71,9 71,7 (ensikert.) 67,36 63,04 (ensikert.)


71,3 (ei-ensikert.)
63,38 (ei-ensikert.)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Valintakoejono Valintakoejonoensikertalainen kaikille
Luokanopettajakoulutus (K + M)

73,86 73,71 (ensikert.)
73,71 (ei-ensikert.)

TAITEIDEN TIEDEKUNTA Valintakoejono


Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus (K + M) 13,75Graafisen suunnittelun koulutus (K + M) 15,75Kuvataidekasvatuksen koulutus (K + M) 16,005Teollisen muotoilun koulutus (K + M) 15Sisustus- ja tektiilinmuotoilun koulutus (K + M) 13,5Vaatetussuunnittelun koulutus (K + M) 12,25YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Todistusvalintajono Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen kaikille ensikertalainen kaikille
Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma (K + M) 112,3 120,9 (ensikert.) 34,5 38,5 (ensikert.)


120,9 (ei-ensikert.)
38,5 (ei-ensikert.)

Matkailuntutkimuksen tutkinto-ohjelma (K + M) 94,4 94,4 (ensikert.) 33 36,5 (ensikert.)


98,8 (ei-ensikert.)
36,5 (ei-ensikert.)

Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma (K + M) 119,7 117,9 (ensikert.) 48,5 47,5 (ensikert.)


128,2 (ei-ensikert.)
50 (ei-ensikert.)

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (K + M) 90,7 99,2 (ensikert.) 8 23 (ensikert.)


99,2 (ei-ensikert.)
23 (ei-ensikert.)

OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen ensikertalainen kaikille
Oikeustiede (ON + OTM) 119,4 76 74
 
         

 

Oikeustiede
Alin hyväksymispisterajat

Kokonaispisteet Vaiheen 2.pisteet yhteensä Tehtävä1 Tehtävä2 Tehtävä3 Tehtävä4 Tehtävä5 Tehtävä6 Tehtävä7 Tehtävä8 Vaiheen 1.pisteet yhteensä
Valintakoe ensikertalaiset 76 30
-2
4 2
4
8
7
5 2
46
Valintakoe kaikki
74 35 3 5
1
3
5
8
4
6
39