Pisterajat voivat muuttua päivittäin kun muiden alojen tuloksia julkaistaan.        

       
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Todistusvalintajono Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen kaikille ensikertalainen kaikille
Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma
71.7 (25.5)
71.2 (25.5.)
69.5 (21.6.)
78.42 (21.6.)
Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma
67.2 (25.5)
63.7 (25.5.)
51.44  (21.6.)
72.84 (21.6.)
         
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Valintakoejono Valintakoejonoensikertalainen kaikille
Luokanopettajakoulutus (K + M)

80 (4.7.)
82 (4.7.)

TAITEIDEN TIEDEKUNTA Valintakoejono 22.6.2023Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus (K + M) 5.5


 Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus (maisteri)
11.75Graafisen suunnittelun koulutus (K + M) 6,5


Kuvataidekasvatuksen koulutus (K + M) 14.0


 Kuvataidekasvatuksen koulutus (maisteri)
12.0Kokemuksen muotoilun koulutus (K+M)
 6.75      
Muoti, tekstiilitaide ja materiaalikoulutus (K + M) 4.25


Soveltavan taiteen koulutus (K+M)
4.75
     
Teollisen muotoilun koulutus (K + M) 6.0Palvelumuotoilun maisteriohjelma
11.05Taiteen asiantuntija maisteriohjelma
 16.25      
         
YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Todistusvalintajono Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen kaikille ensikertalainen kaikille
Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma (K + M) 106.7 (25.5.)
105.0 (25.5.)
37 (30.6.)
43 (30.6.)

Matkailuntutkimuksen tutkinto-ohjelma (K + M) 85.9 (25.5.)
102.1 (25.5.)
22.5 (28.6)
28.5 (28.6)

Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma (K + M) 108.2 (25.5.)
104.9 (25.5.)
39.5 (28.6.)
45.0 (28.6.)

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (K + M) 92.8 (25.5.)
104.3 (25.5.)
26 (5.7.)
49 (5.7.)

       

 alin hyväksymispisteraja      
 Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (maisteri) 12.666 (29.6.)
     
 Avoimen väylä, Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (K+M)
 115 (23.6.)
     
         
 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA        
  alin hyväksymispisteraja
     
 Avoimen väylä (ON+OTM)
 3,64 (5.7.)
     
 Maisterihaku, Ulkomailla ON tutkinnon suorittaneet
9.54 (5.7.) Maisterihaku,HY,TU tai UEF yliopistoissa ON tutkinnon suorittaneet
8.61 (5.7.)
     
         

Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen ensikertalainen kaikille
Oikeustiede (ON + OTM) 124.1 (20.5.)
50
50
 
         

 

Oikeustiede (5.7.2022)
Alin hyväksymispisterajat

Kokonaispisteet Tehtävä1 Tehtävä2 Tehtävä3 Tehtävä4 Tehtävä5 Tehtävä6 Tehtävä7 Tehtävä8
Valintakoe ensikertalaiset 50 7
10
6
3
3
5
8
8
Valintakoe kaikki
50
3
10
7
5
2
6
9
8