KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Todistusvalintajono Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen kaikille ensikertalainen kaikille
Kasvatusalan koulutus (K + M) 70,8 83 65,34 73,68

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Valintakoejono Valintakoejonoensikertalainen kaikille
Luokanopettajakoulutus (K + M)

93 96

TAITEIDEN TIEDEKUNTA Valintakoejono


Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus (K + M) 7,75


 Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus (maisteri)
11,06Graafisen suunnittelun koulutus (K + M) 10,5


 Graafisen suunnittelun koulutus (maisteri)
9Kuvataidekasvatuksen koulutus (K + M) 13,875


 Kuvataidekasvatuksen koulutus (maisteri)
12,5Kokemuksen muotoilun koulutus (K+M)
 10,25      
Muoti, tekstiilitaide ja materiaalikoulutus (K + M) 8,75


 Muoti, tekstiilitaide ja materiaalikoulutus  (maisteri)
7,25Soveltavan taiteen koulutus (K+M)
9,25
     
Teollisen muotoilun koulutus (K + M) 11,25Teollisen muotoilun koulutus (maisteri)
10,75         
YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Todistusvalintajono Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen kaikille ensikertalainen kaikille
Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma (K + M) 103,8 105,5 31,5
34

Matkailuntutkimuksen tutkinto-ohjelma (K + M) 85,1 103,7 35 52

Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma (K + M) 112,4 110,1 31,5 32,5

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (K + M) 99,8 103,2 30 38

       

 alin hyväksymispisteraja      
 Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (maisteri) 13,628      
 Avoimen väylä, Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (K+M)
 103      
         
 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA        
  alin hyväksymispisteraja
     
 Avoimen väylä (ON+OTM)
 3,25      
 Maisterihaku, Ulkomailla ON tutkinnon suorittaneet
10,278         

Todistusvalintajono Valintakoejono Valintakoejono

ensikertalainen ensikertalainen kaikille
Oikeustiede (ON + OTM) 122,4 43 43
 
         

 

Oikeustiede
Alin hyväksymispisterajat

Kokonaispisteet Tehtävä1 Tehtävä2 Tehtävä3 Tehtävä4 Tehtävä5 Tehtävä6 Tehtävä7 Tehtävä8
Valintakoe ensikertalaiset 43 9 7 -2
8
6
9
6 0
Valintakoe kaikki
43 7 3
4
7
6
8
6
2