Kuvaus
Opintokokonaisuuden sisältö, tavoitteet ja kirjallisuus
Tarkemmat kuvaukset Lapin ja Helsingin yliopistojen opintojaksoista