Hankkeen toimijat
Lapin yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Eksote
Espoo
Eteva
Invalidiliitto
Kynnys ry
Rovaniemi