Asukasaktivismi ja rohkeus nähdä kaupunki toisin

Paikka: Esko ja Asko -sali
Päivä: Lauantai 7.9.
Aika: 10.00 - 12.00

Puheenjohtaja: Eveliina Asikainen (Tampereen ammattikorkeakoulu)

HT Eveliina Asikainen on kaupunkimetsäkysymyksistä väitellyt metsätalouden lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa

Panelistit:

 
Jarno Valkonen (Lapin yliopisto)

Ympäristösosiologi, joka työskentelee sosiologian professorina Lapin yliopistossa
”Huoleton tieto, huolehtiva tietäminen”.

Maankäytön konfliktit ovat usein erilaisten tietojen ja tietämisten törmäyksiä. Tieto on se jolla hankkeita puolustetaan tai kiistetään. Tietäminen taas on jotakin joka piiloutuu, leimautuu tai seisoo eturintamassa. Tieto ja tietäminen yhdessä muodostavat ja ovat maankäytön luontopolitiikkaa.

Kristiina Tikkala

Kuvataideopettaja ja asukastoimija, Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys pj.

Ihmisen mittakaavan mukainen kaupunkiarkkitehtuuri, joka kunnioittaa perinteitä ja lähiluontoa

Asumisen hyvinvointi koostuu hyvästä, ihmisenkokoisesta kaupunkisuunnittelusta, joka kunnioittaa rakennushistoriaa, kestävää liikkumista ja lähiluontoa. Lähiluonto perusoikeutena ja aito asukkaiden osallisuus rakentavat asumisen hyvinvointia, siksi rehelliseen päätöksentekoon kuuluu vaikuttamismahdollisuus asioissa, jotka suoraan koskevat asukkaita. Asukastoiminta tuottaa asukastietoa ja pyrkii vuorovaikutukseen päätöksenteon kanssa. Arvojärjestyksessä luonto, ihminen, tila ja toiminta, johon rakentaminen sopeutuu - eikä päinvastoin.

Riikka Karppinen

kunnanvaltuutettu, ympäristövaikuttaja, vihreiden varapuheenjohtaja


Session aikana katsotaan Petteri Saarion ohjaama dokumenttielokuva Aktivisti, joka kertoo Riikka Karppisen kamppailusta kansainvälistä kaivosjättiä vastaan.

Aktiiviset asukkaat ovat tärkeä osa paikallista kehitystä. He vaikuttavat siihen puheilla, kirjoituksilla ja erilaisilla teoilla, jotka muokkaavat mielikuvia, tuottavat uutta tietoa ja muokkaavat tiloja ja paikkoja. Asukasrohkeus vaatii oivaltavaa kykyä nähdä asioita vallitsevasta poikkeavalla tavalla, toimeen tarttumista sekä muiden innostamista ja vakuuttamista. Keskustelussa käsittelemme mm. sitä, millaisia mahdollisuuksia rohkeilla asukkailla on vaikuttaa mielekkäästi ja mitä se vaatii.