Tieteen päivien ohjelma Rovaniemen kaupunginkirjastolla lauantaina 7.9.

Mikä on rohkeaa taiteessa? Henkilökohtaisuus, ajankohtaisuus ja osallisuus

Paikka: Lapponica-sali, kaupunginkirjasto
Päivä: Lauantai 7.9
Aika: 14.50-16.00

Puheenjohtaja: Kalle Lampela (Lapin yliopisto)

Panelistit: Rovaniemen Teatterin taiteellinen johtaja Miika Muranen
Taiteilija Essi Korva

Taiteilijat ovat yhteiskunnan eturintamassa muutoksen aistimisessa ja esiintuomisessa. Taide on aina kurkottanut tulevaisuuteen ja luonut sekä utopioita että dystopioita. Kun taiteilijat hahmottavat nykyisyyttä, he ottavat kantaa myös menneisyyteen ja tulevaan, sillä merkitykset syntyvät eronteoista. Samalla taide rinnastuu tieteen ja median näkökulmiin. Se ei kuitenkaan useimmiten esittäydy objektiivisena vaan henkilökohtaisena ja kokemuksellisena.

Länsimaisissa demokratioissa on yleensä pidetty kiinni sivistysvaltion ideaalista ja taiteen itseisarvosta. Taidetta on kuitenkin viime vuosien kiristyneessä julkisessa keskustelussa käytetty myös propagandan ja populismin välineenä. Lisäksi taiteen välineellistä arvoa on korostettu yhä enemmän: uusliberalistisessa keskustelussa taiteen ja kulttuurin tehtäväksi nähdään tuottaa hyvinvointia, lisäarvoa ja lopulta talouskasvua. Onko nykyään enää tilaa taiteen vapauden eetokselle? Voiko taide enää toimia yhteisön äänenä ja yhteiskunnan omatuntona?

Sessiossa kysytään rohkeuden määritelmää eri taiteen toimijoilta, joiden tekemiset aktiivisesti määrittävät rohkeutta ja samalla antavat sille kasvot. Mikä on rohkeaa ja radikaalia taiteilijalle tänään? Nouseeko rohkeuden vaatimus taiteessa avantgarden perinteestä eli taiteen itseuudistuksen eetoksesta, vai määritelläänkö se kunkin ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa? Täytyykö taideinstituutioiden osallistua julkiseen keskusteluun ohjelmistonsa lisäksi? Sessiossa pohditaan myös taiteen rohkeutta kestävän kehityksen näkökulmasta: mikä on taiteen suhde materiaaleihin, energiaan, luontoon sekä ihmisiin ja muihin elollisiin olentoihin?