Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä koulun hanketoiminta