Ruotsi
Ruotsin opetus ja tentit syksyllä 2021
Ota yhteyttä
Lähtötaso
Kurssit
Läsnäolo
Kirjalliset tentit
Suullinen tentti
Tenttien arviointi
Usein kysyttyä